By Daniel

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Poradnik Pierwszaka

Wstęp

Wstęp

Poradnik ten jest skierowany przede wszystkim do przyszłych studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Jest również taką małą pomocą dla maturzystów, którzy dopiero wkraczają w świat uczelni zazwyczaj tak naprawdę po omacku, ponieważ będąc maturzystami niewiele wiemy o tym, co czeka nas w tym “wielkim” uniwersyteckim świecie. W poradniku tym znajdziemy także bardzo dużo informacji na temat przebiegu przedmiotów na kierunku lekarskim, organizacji uczelni czy też dodatkowych zajęć przez nią oferowanych. Stanowi on dobrą podstawę do tego, żeby ze spokojem w sercu i świadomością w głowie wejść w nowy rok akademicki.

FAQ

FAQ

1. Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?
Rok akademicki w Krakowie oficjalnie rozpoczyna się 1 października, jednak w roku 2022/23 wypadł on w sobotę, dlatego pierwsze zajęcia rozpoczęły się dopiero następnego dnia roboczego, czyli 3 października. Ponadto, zazwyczaj dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego, w aulach Centrum Dydaktyczno-Kongresowego, odbywa się oficjalne, uroczyste przyjęcie studentów w poczet uczelni. Centrum Dydaktyczno-Kongresowe to wielka jednostka, w której odbywa się część zajęć, większość egzaminów, konferencje i wykłady na ul. Łazarza 16. Obecność na tym wydarzeniu nie jest obowiązkowa, ale jest ono pierwszą taką możliwością do wdrożenia się w funkcjonowanie uczelni, zapoznanie się z jej władzami oraz po prostu do miłego rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Od razu po zakończeniu inauguracji mamy możliwość wzięcia udziału w organizowanym dla nas przez starsze roczniki tzw. Junior Day, podczas którego starsi koledzy opowiadają nam już zupełnie po koleżeńsku o działalności uczelni oczami studenta, o przedsięwzięciach IFMSA-Poland Oddziału Kraków czy chociażby o kołach naukowych.
Z rozpoczęciem nauki na kierunku lekarskim wiąże się również obowiązek odbycia różnych szkoleń. Jednym z nich jest szkolenie BHK (BHP), które polega na kliknięciu we wcześniej otrzymany przez nas link, przekierowujący nas do kursu, w którym znajduje się prezentacja z bardzo dużą liczbą slajdów, zawierających różne najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny kształcenia. Formę zaliczenia tego szkolenia stanowi odtworzenie tej prezentacji i przyswojenie sobie informacji w niej zawartych. Każdy slajd musimy oglądać co najmniej przez 40 sekund, dlatego jest to dosyć czasochłonne.

2. Czym jest grupa dziekańska?
Jest ona odpowiednikiem szkolnej klasy. Grupa dziekańska na pierwszym roku liczy zazwyczaj około 15 osób, natomiast w kolejnych latach ta liczba może zwiększyć się nawet do 18. Później jesteśmy także dzieleni na mniejsze sekcje, tj. sekcję A oraz sekcję B według kolejności alfabetycznej, w których to odbywamy ćwiczenia czy laboratoria z biochemii, a czasami także zajęcia w prosektoriach oraz podczas różnych innych mniejszych ćwiczeń.
UJ ma dość specyficzny system rejestracji do grup, dlatego, że nie odbywa się ona według kolejności alfabetycznej, a funkcjonuje tzw. rejestracja do grup przeprowadzana za pośrednictwem platformy USOS. Dziekanat zazwyczaj w pierwszych tygodniach września wrzuca na tej stronie harmonogram grup, będący zarazem planem zajęć. Widzimy na nim godziny, w których odbywać będą się zajęcia dla każdej z grup, dzięki czemu możemy zdecydować, która grupa najbardziej nam odpowiada. Rejestrujemy się wówczas do interesującej nas grupy, na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, więc musimy liczyć się z tym, że w danej grupie może nie starczyć dla nas miejsc. Dobrze jest ustalić sobie wcześniej ,,hierarchię’’ grup, aby w razie braku miejsc do naszego pierwszego wyboru szybko zarejestrować się do innej grupy, która odpowiada nam planem zajęć.

3. Kim jest starosta grupy?
Starostę grupy możemy śmiało porównać do przewodniczącego klasy, choć jego rola jest zdecydowanie bardziej złożona. To właśnie z tą osobą kontaktują się wszyscy prowadzący, celem ustalania wszelkich kwestii organizacyjnych dotyczących zaliczeń, bądź terminów ich przeprowadzania dla jego grupy. Reprezentuje on też jej stanowisko oraz zdanie, mając decydujący głos w ważnych sprawach. Wybierany jest poprzez głosowanie przeprowadzane wśród członków danej grupy.

4. Kim jest starosta roku?
Starosta roku pełni już o wiele bardziej odpowiedzialną funkcję, ponieważ jest on przedstawicielem całego roku. Kontaktuje się on już z wyższymi rangą władzami uczelni, takimi jak dziekan czy prodziekan. Odpowiedzialny jest on też za ustalenie terminów egzaminów z wszystkimi katedrami oraz przebieg całej sesji. Wybory odbywają się demokratycznie, w sposób anonimowy, za pośrednictwem platformy USOS.

5. Gdzie jest dziekanat i co w nim załatwię?
Dziekanat Collegium Medicum UJ znajduje się w budynku przy ulicy Św. Anny 12. Odnalezienie jego lokalizacji może wydawać się na początku problematyczne, więc postaramy się je Wam trochę ułatwić.
Budynek dziekanatu znajduje się wprost naprzeciwko ogromnego Kościoła p.w. św. Anny. Przekraczając masywne drzwi wejściowe dziekanatu, znajdziemy się w ciemnym korytarzu, który zaprowadzi nas do przepięknego, charakterystycznego dziedzińca. Po jego prawej stronie znajduje się właśnie dziekanat Wydziału Lekarskiego. Wchodząc tam, po przejściu kilku metrów prosto odnajdziemy drzwi, na których widniał będzie napis “Kierunek lekarski” wraz z odpowiednim rokiem studiów. Dla pierwszego roku, będzie to pokój numer 8. Należy pamiętać jednak o tym, iż godziny przyjęć studentów są ograniczone i trwają od godziny 10 do 14, jedynie w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki. Czwartek jest dniem, w którym studenci nie są przyjmowani. Natomiast telefonicznie możemy kontaktować się z dziekanatem w godzinach jego pracy, a mianowicie od 7:30 do 15:30.
I i II rok mają przydzielonego wspólnego opiekuna do spraw studenckich, którym jest Pani mgr Alicja Wawrzusiak.
W dziekanacie możemy załatwić wszelkie sprawy dotyczące naszego przebiegu studiów. Będziemy dostarczać tam wszelkie wnioski, podania na przykład o przepisywanie ocen, stypendia, a także dokonywać wszystkiego, co jest formalne i dotyczy nas personalnie.

Uniwersytet Jagielloński

Autorstwa Zygmunt Put Zetpe0202 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49258336

6. Czym jest wirtualny dziekanat?
Funkcjonująca na UJ-cie platforma USOS jest jego odpowiednikiem, ale zarazem jest ona czymś więcej. Obejmuje ona wirtualny dziekanat, na którego płaszczyźnie odbywają się na przykład rejestracje grup, wybory starosty, wypełniamy tam także różne wnioski o stypendia czy akademiki, ale również możemy za jego pośrednictwem załatwić wszelkie sprawy organizacyjne. Ważną częścią tej platformy jest także wirtualny dziennik ocen, w którym to prowadzący wpisują nasze oceny ze wszystkich przedmiotów, oceny końcowe, widoczna jest szczegółowa punktacja nawet najmniejszych zaliczeń, dostępne są tam również statystyki, pozwalające ujrzeć nam, jak prezentują się nasze oceny z danego zaliczenia na tle reszty roku. Link do platformy zamieszczamy tutaj.

7. Czy można być ze znajomym w grupie?
Ze znajomym w grupie możemy znaleźć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odpowiednio szybkie zarejestrowanie się do wybranej przez nas wspólnie jednej grupy. Jeśli ta opcja nie skończy się powodzeniem, na przykład z powodu braku miejsc do danej grupy, możemy wówczas wstawić swoją propozycję wymiany z kimś z innej grupy na tzw. giełdzie, działającej na USOSie, bądź możemy również szukać chętnej osoby na konwersacjach rocznika na Messengerze.

8. Biblioteka
Jako studenci Collegium Medicum UJ w Krakowie możemy korzystać z dwóch dostępnych dla nas bibliotek. Do wyboru mamy Bibliotekę Jagiellońską, będącą biblioteką główną, przeznaczoną dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującą się w centrum Krakowa, przy al. Adama Mickiewicza 22 oraz Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum znajdującą się w budynku przy ul. Medycznej 7 w dzielnicy Prokocim, niedaleko szpitala uniwersyteckiego. W obu tych jednostkach funkcję karty bibliotecznej sprawuje nasza legitymacja studencka, na której wyrabiamy kartę biblioteczną. W bibliotece CM jest to opcja darmowa, natomiast w bibliotece ogólnej UJ musimy uiścić opłatę w wysokości około 5 zł.
Biblioteka Jagiellońska jest ogromnym budynkiem, w którym oprócz możliwości wypożyczania interesujących nas pozycji, znajduje się również czytelnia, a także miejsca przeznaczone do cichej nauki. Jednak naszym zdaniem, dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego zdecydowanie lepszym wyborem będzie biblioteka medyczna, ponieważ znajdują się tam wszelkie przydatne nam do nauki literatury o tematyce medycznej, jak i wszystkie obowiązujące nas podręczniki, atlasy czy kompendia. Znajdziemy tam również przygotowaną dla nas strefę relaksu, będącą miejscem idealnym do spędzania przerwy pomiędzy zajęciami, w której to możemy porozmawiać z kolegami czy nawet pograć w dostępne tam planszówki o tematyce medycznej. Znajduje się w niej także mała kuchnia wraz z ogólnodostępnym czajnikiem, herbatą (koszt to symboliczna złotówka), kubkami i talerzami. Zaraz przy bibliotece znajduje się też czytelnia. Jest ona miejscem wyłącznie cichej nauki, gdzie nie toleruje się już głośnych rozmów. Nieopodal czytelni umiejscowiona jest tzw. przestrzeń do wspólnej nauki. Stanowią go 2-3 pokoje, które należy wcześniej zarezerwować dzwoniąc do biblioteki.
Link do Biblioteki Głównej znajduje się w tym miejscu, natomiast strona medycznej tutaj.
Warto zaznaczyć, że Biblioteka Medyczna od poniedziałku do piątku jest czynna od godziny 8:00 do 20:00, natomiast w soboty od 9:00 do 15:00.

9. Gdzie odbywają się zajęcia na 1. roku?
Zdecydowana większość przedmiotów odbywa się w centrum miasta, najczęściej w okolicy ul. Kopernika oraz ul. Grzegórzeckiej. Natomiast genetyka odbywa się na ul. Skawińskiej, do której z centrum można iść pieszo lub podjechać tramwajem. Jednak zdarzają się również zajęcia, które wymagają od nas dłuższego dojazdu, na przykład na pierwszą pomoc lub WF, które organizowane są w dzielnicy Prokocim.
Dokładne adresy zamieszczone są poniżej:
Anatomia: ul. Kopernika 12
Fizjologia: ul. Grzegórzecka 16
Histologia: ul. Kopernika 7
Biochemia: ul. Kopernika 7
Historia Medycyny: ul. Kopernika 7 i ul. Radziwiłłowska 4 – Muzeum Historii Medycyny
Genetyka: ul. Skawińska 8
Wychowanie Fizyczne: Prokocim, ul. Badurskiego 19 – Studium WF i Sportu przy Akademikach
Pierwsza Pomoc: ul. Medyczna 7 (Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej)

10. Czy studia stacjonarne różnią się czymś od niestacjonarnych?
Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym znajdują się w osobnych grupach, natomiast nie zmienia to faktu, iż wszelkie zajęcia, kolokwia oraz egzaminy, jak i wymagania na nie są dokładnie takie same jak dla osób uczących się w trybie stacjonarnym. Praktycznie jedyną różnicą jest obowiązek uiszczania przez studentów niestacjonarnych opłaty za edukację.

11. Legitymacje
Opłatę za legitymację jesteśmy zobowiązani uiścić po złożeniu wpisu na pierwszy rok i wynosi ona około 20 zł. Zazwyczaj można ją odebrać już w pierwszym tygodniu października. Legitymacja uprawnia nas do wielu benefitów jak i zniżek, na przykład podczas korzystania z komunikacji miejskiej, przejazdów pociągami czy na bilety wstępu do różnych ośrodków kultury. Upoważnia ona również do otrzymywania zniżek studenckich w niektórych restauracjach na terenie Krakowa. Ponadto na CMUJ stanowi ona również podstawę do korzystania z zasobów biblioteki.

12. Stypendium naukowe na 1. roku
Na kierunku lekarskim w Krakowie jest możliwość uzyskania stypendium rektora dla studentów rozpoczynających studia. Taki rodzaj stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów, ale musi spełnić on co najmniej jeden z dwóch punktów uprawniających do jego pobierania. Pierwszym z nich jest bycie laureatem bądź finalistą olimpiady międzynarodowej lub olimpiady stopnia centralnego, o których mowa jest w przepisach ustawy o systemie oświaty. Drugą opcją uprawniającą do pobierania stypendium jest bycie medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.
Wszystkie dokumenty oraz szczegółowy regulamin składania wniosków znajduje się tutaj.

Uniwersytet Jagielloński

By TomeyK – https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1463656&page=55, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70677250

13. Akademik
Kompleks akademików znajduje się na ul. Badurskiego i jest on położony w oddalonej od centrum miasta dzielnicy, czyli Prokocimiu.
Akademiki znajdują się zaraz nieopodal nowej siedziby szpitala uniwersyteckiego, a także blisko większości instytucji wchodzących w skład najnowszej części Collegium Medicum, czyli biblioteki medycznej, siedziby sportowej czy też Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej. Na terenie kampusu dostępne są również różne ośrodki sportowe, takie jak siłownia, kort do tenisa oraz boisko do koszykówki. Jednak jeśli ktoś będzie chciał na pierwszym roku zamieszkać w akademiku, będzie musiał on liczyć się z częstymi dojazdami do centrum miasta, na które trzeba zazwyczaj będzie poświęcić około 40 minut tramwajem. Za pokój dwuosobowy standardowy będziemy musieli zapłacić 600 zł za osobę na miesiąc, a pokój dwuosobowy powiększony to cena 720 zł za osobę na miesiąc. Dostępna jest również opcja bycia samemu w pokoju, ponieważ do naszej dyspozycji są także pokoje jednoosobowe, których cena wynosi 1150 zł. Wnioski o przyznanie miejsc w akademiku składamy poprzez platformę USOS.
Akademiki w trakcie wakacji mogą posłużyć za miejsce noclegowe, co może być przydatne, jeśli składamy papiery związane z rekrutacją, mieszkając daleko od Krakowa. W takim przypadku nie trzeba wcześniej rezerwować pokoju, wystarczy wejść do akademika, a płatność uiścić można na portierni, skąd pobiera się także klucze.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat akademików oraz poznać dodatkowe wymagania, koniecznie odwiedź tę stronę.

14. Plan zajęć
Plan zajęć umieszczany jest na tej samej stronie, na której znajduje się harmonogram grup, dostępny pod tym linkiem. Oprócz planu zajęć warto także sprawdzać dokładny rozkład zajęć na stronie każdej katedry.

15. Czy przez cały rok jest brak czasu na cokolwiek?
Materiału do opanowania podczas pierwszego roku jest dużo, lecz znalezienie czasu wolnego jest jak najbardziej możliwe i zależy przede wszystkim od dobrej jego organizacji. Oczywiście czeka nas kilka takich punktów kulminacyjnych, podczas których bywa naprawdę ciężko i trudno jest wówczas znaleźć czas na coś innego, bo naszym głównym zajęciem jest wtedy nauka, a w czasie kiedy znajdujemy chwilę dla siebie, jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni i jedyne na co starcza nam sił to odpoczynek. Bardziej wymagającym momentem jest na pewno przełom października i listopada oraz zderzenie z pierwszą sesją egzaminacyjną. Mimo to, jednak podczas roku akademickiego wiele studentów bez problemu znajduje czas na rozwijanie swoich zainteresowań, sport, spotkania ze znajomymi, imprezy, różnego rodzaju wyjścia towarzyskie czy dodatkowe zajęcia, a nawet pracę. Podstawą jest więc dobre rozplanowanie nauki oraz systematyczność.

16. Wyprawka na 1 rok
Wystarczy posiadać zwykły fartuch medyczny zapinany z przodu, z długim rękawem, nie ma potrzeby kupować fartucha anatomicznego (doradzamy zakup dwóch fartuchów medycznych, aby móc je na bieżąco zmieniać). CMUJ co roku oferuje zakup fartucha z logiem uczelni, można zatem wyposażyć się właśnie w taki, a dodatkowo będzie to wspaniała pamiątka po ukończeniu studiów. Do absolutnych “must have” należą również kredki na histologię, paczka rękawiczek jednorazowych (nitrylowych lub lateksowych), strój na WF wraz z obuwiem sportowym, pęseta anatomiczna, kalkulator naukowy, papier milimetrowy oraz linijka lub ekierka.

17. Jak przepisać przedmiot z innej uczelni?
Na UJ-cie bardzo ważne są punkty ECTS, ponieważ określają one de facto wagę przedmiotu. Przepisanie przedmiotów z taką samą liczbą punktów, godzin oraz sylabusem nie powinno stanowić problemu.
Procedura przepisana przedmiotu dokładnie opisana jest tutaj. 

Uniwersytet Jagielloński

By Mach240390 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21813333

18. Platformy elearningowe
Podstawową platformą, drugą obok USOSa, jest Pegaz. Znajdują się na niej prowadzone asynchronicznie wykłady, a po nich pojawiają się testy jednokrotnego wyboru, których zaliczenie stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu z większości przedmiotów. Możemy podchodzić do nich i poprawiać je nieskończoną liczbę razy, do momentu, w którym uzyskamy wymagane 60% poprawnych odpowiedzi. Przeprowadzane są tam również niektóre kolokwia oraz zamieszczane są także wybrane informacje i ogłoszenia.
Kolejną platformą, z której korzystamy jest program Microsoft Teams. Otrzymujemy do niego dostęp logując się tym samym hasłem i loginem, jakim logujemy się do USOSa. Na tej platformie każdy przedmiot ma stworzony swój własny “zespół”, do którego dostajemy osobny kod, po którym jesteśmy w stanie go odnaleźć i się do niego zapisać. Prowadzone są tam niektóre zajęcia online oraz wykłady, tym razem synchronicznie, czyli już w czasie rzeczywistym. Znajduje się tam również opcja zadawania zadań domowych, możemy także wrzucać własne prezentacje, możliwe do podglądu dla każdego członka zespołu. Za jego pośrednictwem możemy także w bardzo prosty sposób skontaktować się z prowadzącymi zajęcia.

19. Czym jest kolokwium/wejściówka?
Wejściówka jest odpowiednikiem szkolnej kartkówki, od której różni się tym, iż obejmuje ona materiał, który dopiero mamy przerabiać, a nie ten, który został już przerobiony.
Kolokwium możemy porównać do sprawdzianu, lecz obejmującego wiedzę z dużej ilości materiału. Odbywają się zazwyczaj co dwa miesiące i zawierają pytania z całego przerobionego podczas tych dwóch miesięcy materiału. Stanowią one bardzo ważny element, ponieważ często zaliczenie kolokwium jest warunkiem dopuszczenia nas do egzaminu.
Egzamin jest sprawdzeniem całej naszej wiedzy z przeprowadzonego przedmiotu. Sprawdza on naszą wiedzę zarówno z wykładów, seminariów jak i ćwiczeń.

20. Czy na uczelni potrzebne jest obuwie zmienne?
Obuwie zmienne obowiązuje na terenie szpitala, podczas laboratoriów z biochemii, genetyki, zajęć odbywających się w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej czy podczas zajęć wychowania fizycznego. Uwaga zwracana jest na nie szczególnie podczas zimowych dni, kiedy to studenci mogą nabrudzić, nie stosując się do zaleceń.

Kto jest kim na uczelni?

WŁADZE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Rektor:

prof. dr hab. Jacek Popiel

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Pełnomocnik Prorektora CM ds. Nauki i Wspólpracy Międzynarodowej:

prof. dr hab. Jarosław Górniak

WŁADZE COLLEGIUM MEDICUM UJ

Dziekan:

prof. dr hab. Maciej Małecki

Prodziekan ds. Studenckich i Programu Studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym:

prof. dr. hab. Jolanta Pytko-Polończyk

Prodziekan ds. Studenckich na Kierunku Lekarskim i Dietetyka:

prof. dr hab. Grzegorz Kopeć

Prodziekan ds. Anglojęzycznych Kierunków Studiów:

prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska

Prodziekan ds. Organizacyjnych, Programu Studiów i Kształcenia na Kierunku Lekarskim:

prof. dr hab. Przemko Kwinta

Prodziekan ds. Rozwoju i Badań Naukowych:

prof. dr hab. Grzegorz Gajos

Kierownik Studiów Doktoranckich w Języku Polskim oraz w Języku Angielskim „International PhD Studies in Medical Sciences”:

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Mobilności Studentów i Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi:

dr hab. Mateusz Rubinkiewicz

Przedmioty

PRZEDMIOTSEMESTRFORMA ZAKOŃCZENIA
Anatomia z embriologią1+2egzamin
Fizjologia1+2egzamin
Histologia z cytofizjologią1egzamin
Biochemia z elementami chemii ½*1+2zaliczenie
Wychowanie fizyczne1+2zaliczenie
Etyka w medycynie1zaliczenie na ocenę
Historia medycyny1egzamin
Fakultet2zaliczenie na ocenę
Pierwsza pomoc ½*2zaliczenie
Genetyka z biologią molekularną2zaliczenie na ocenę
BHK1zaliczenie

½* – oznacza to, że przedmioty przechodzą na 2 rok i kończą się egzaminem

JAKIE SĄ PRZEDMIOTY WIODĄCE?
Przedmiotami wiodącymi na I roku kierunku lekarskiego są u nas aż cztery przedmioty. Jest to anatomia, histologia, fizjologia i biochemia, która jako jedyna z nich kończy się egzaminem dopiero na drugim roku.

 

Opis przedmiotów

Anatomia z embriologią

Anatomia

Nazwa katedry: Katedra Anatomii (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha
Strona internetowa katedry:
https://katedra-anatomii.cm-uj.krakow.pl/wydzial-lekarski/
Lokalizacja sekretariatu:
ul. Kopernika 12, 31-034 Kraków (I piętro, pokój 4)

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?
Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Kopernika 12 (wejścia brązowymi drzwiami pod schodami).

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?
Ćwiczenia z anatomii odbywają się dwa razy w tygodniu, a oprócz tego raz na tydzień przeprowadzany jest wykład.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?
Na zajęcia niezbędny będzie nam fartuch z długim rękawem, zapinany z przodu. Nie ma wymogu posiadania fartucha anatomicznego. Warto posiadać również identyfikator z imieniem i nazwiskiem, który może być wykonany własnoręcznie z plakietki oraz agrafki, ponieważ jest on wymagany przez niektórych asystentów. Dodatkowo będziemy potrzebować rękawiczek jednorazowych, pęsetę anatomiczną, cienki drucik na zajęcia z “czaszki”, dziewczęta koniecznie powinny wyposażyć się w gumkę do włosów, a jeśli chodzi o materiały dydaktyczne, to bardzo pomocny jest spis szpilek utworzony przez studentów.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?
Sposób prowadzenia ćwiczeń tak naprawdę różni się w zależności od asystenta, których z anatomii jest na CMUJ dużo. Standardowo jednak zaczynają się one od naszego wejścia do szatni, w której to zdejmujemy ubrania wierzchnie, przebieramy się w fartuchy, spinamy włosy oraz zostawiamy swoje rzeczy w zamykanych na kluczyk szafkach. Na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć wchodzimy na górę, ponieważ nasze zajęcia mogą odbywać się na pierwszym lub na drugim piętrze i czekamy wówczas pod przypisaną dla naszej grupy salą, do której wpuszcza nas asystent. W sali czekają na nas obowiązujące na dane zajęcia preparaty, a oprócz nich mamy na każdych zajęciach także do dyspozycji całe ciało. Zazwyczaj zaczynamy od oglądania preparatów oraz omówienia wraz z asystentem interesujących nas struktur. Na zajęcia warto również przynosić ze sobą obowiązujący nas spis szpilek, aby wiedzieć, na które struktury szczególnie powinniśmy zwrócić naszą uwagę podczas ich oglądania. Zdarzają się asystenci, którzy sprawdzają nasze przygotowanie na dane zajęcia za pośrednictwem kartkówek bądź też ustnych odpowiedzi, ale są również asystenci, którzy nie przeprowadzają żadnych form weryfikacji wiedzy. Pod koniec zajęć mamy czas dla siebie, kiedy to możemy sami przyswajać struktury znajdujące się na preparatach.
Czasami odbywają się także seminaria, na których przeważnie oglądamy
i wysłuchujemy przygotowanych dla nas przez asystentów prezentacji.
W ramach zajęć z anatomii uczestniczymy również w zajęciach z USG. Już od pierwszego roku mamy kontakt z tym badaniem, dzięki któremu uczymy się anatomii od bardziej praktycznej strony. Są to 3-4 spotkania, na których razem z asystentem odkrywamy tajniki ludzkiego ciała badając się nawzajem.
Materiał jest realizowany w 5 następujących działach:
a) Anatomia ogólna i osteologia; Czaszka
b) Ośrodkowy układ nerwowy
c) Klatka piersiowa; Kończyna górna
d) Brzuch i miednica; Kończyna dolna
e) Szyja, głowa i narządy zmysłów.


CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?
Pierwszy temat ćwiczeń prosektoryjnych obejmuje wiedzę z materiału na temat: “Wprowadzenie do ćwiczeń prosektoryjnych. Osie, płaszczyzny i okolice ciała ludzkiego. Miana oznaczające położenie i kierunek określonych narządów i tworów. Ogólna budowa kości i ich skład anatomiczny (istota zbita, gąbczasta, okostna, ochrzęstna, szpik kostny, architektonika czynnościowa). Podział kości ze względu na kształt i charakterystyka poszczególnych rodzajów kości. Fizyczne i biologiczne właściwości kości. Rozwój, wzrastanie i czynności kości. Ogólna budowa i rodzaje połączeń ścisłych i wolnych (stawów). Stałe i niestałe składniki stawów. Rodzaje i mechanika stawów.”

Przeprowadzenie wejściówki na pierwszych zajęciach również zależy od asystenta, na którego trafimy. Są tacy, którzy z góry uznają, iż nie jesteśmy przygotowani i nie sprawdzają naszej wiedzy, ale trafić możemy również na takich, którzy już na pierwszych zajęciach każą opisać nam otrzymaną kość. Oprócz niezadowolenia asystenta, za niewiedzę z reguły nie ponosimy większych konsekwencji.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?
Materiał z anatomii realizowany jest w pięciu działach. Każdy z nich kończy się kolokwium teoretycznym jak i praktycznym. Z każdego działu dodatkowo obowiązują nas również zagadnienia z embriologii, które przedstawiane są na wykładach. Każde kolokwium praktyczne polega na rozpoznaniu 15 struktur anatomicznych, zaznaczonych szpilką na preparacie. Na rozpoznanie danej struktury mamy 30 sekund. Poprawnie rozpoznaną przez nas nazwę struktury zapisujemy w języku polskim oraz angielskim lub łacińskim na kartce otrzymanej przed wejściem do sali.
Natomiast kolokwium teoretyczne składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru, na które przeznaczone mamy 50 minut. W tym roku część kolokwiów przeprowadzana jest stacjonarnie, a część online.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?
Na Uniwersytecie Jagiellońskim podstawę do nauki anatomii stanowią podręczniki Skawiny, które należy znać bardzo dokładnie, ponieważ zostały one napisane pod redakcją naszego Profesora. Pytania znajdujące się na kolokwiach opierają się więc głównie na tychże podręcznikach, które trzeba znać “słowo w słowo”. Są to pozycje być może uznawane przez niektórych za dosyć okrojoną wersję podręcznika do anatomii, ale konkretną i zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy wiedzieć.
Do zaliczenia przedmiotu istotna jest również wiedza z prezentacji wykładowych.
Do praktycznej nauki anatomii niezbędne są również atlasy, które możemy podzielić na rysunkowe oraz fotograficzne. Atlas rysunkowy bardzo dobrze sprawuje się podczas nauki do teorii, którą od razu można konfrontować z rysunkami (studenci wybierają głównie “Atlas anatomii człowieka 1-3 Sobotta” lub “Atlas anatomii człowieka Nettera”). Atlas fotograficzny jest bardzo potrzebny do nauki na zaliczenie praktyczne, czyli “szpilki”. Warto zaopatrzyć się więc w jeden atlas z każdego rodzaju. Cieszącym się pochlebną opinią wśród studentów jest fotograficzny atlas McMinn.

Nagłówek 1 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 2 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 3 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Wykłady odbywają się synchronicznie raz w tygodniu, zazwyczaj
w poniedziałki, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Natomiast pierwsze wykłady obejmujące materiał z embriologii odbywają się asynchronicznie na platformie Pegaz. Wykłady te nie są obowiązkowe,
a obecność nie jest weryfikowana w żaden sposób. Warto jednak na nie uczęszczać, ponieważ większość odpowiedzi z kolokwiów znajdziemy właśnie w materiałach prezentowanych nam podczas wykładów.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Anatomia trwa dwa semestry, dlatego kończy się ona egzaminem w sesji letniej. Aby uzyskać dopuszczenie do egzaminu musimy uzyskać połowę maksymalnej liczby punktów, jaką łącznie możemy uzyskać z obu kolokwiów, czyli 200 pkt. (Z jednego działu musimy zdobyć średnio co najmniej 40 punktów z obu kolokwiów). Jeśli otrzymamy minimum 135 pkt. z kolokwiów praktycznych, możemy wówczas zostać zwolnieni z części praktycznej egzaminu.
Za każde “rozpoczęte” 8 punktów powyżej 240 – student otrzymuje 1 punkt do egzaminu końcowego testowego, bez względu na uzyskaną liczbę punktów. Punkty te dodawane są zarówno w I jak i ewentualnie w II terminie egzaminu.

Egzamin praktyczny polega na rozpoznaniu 20 struktur, na które przypada nam po 40 sekund. Próg zaliczeniowy wynosi 50%. Mimo niezaliczenia części praktycznej egzaminu, możemy nadal przystąpić do egzaminu teoretycznego. Jeśli nie zaliczymy egzaminu teoretycznego, nie musimy wówczas poprawiać części praktycznej egzaminu, jeśli mamy ją zdaną. Są one traktowane jako dwa osobne egzaminy.
Egzamin teoretyczny obejmuje 100 pytań z całości materiału, a jego próg zaliczeniowy wynosi 60%.

PORADY:
Literaturą podstawową są “Skawiny”, ale warto także przerobić “Pytania testowe 1-3 Greya”, ponieważ na egzaminie oraz na kolokwiach zdarzają się również przypadki kliniczne.
Najważniejszą zasadą jest systematyczna nauka oraz jak największe korzystanie z zajęć prosektoryjnych. Warto również dopytać o możliwość przyjścia do prosektorium w dodatkowych godzinach.

Fizjologia

Fizjologia

Nazwa katedry: Katedra Fizjologii
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski
Strona internetowa katedry:
https://fizjologia.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski/
Lokalizacja sekretariatu: Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia z fizjologii prowadzone są w budynku dydaktycznym na ul. Grzegórzeckiej 16, 31-531 Kraków.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Raz w tygodniu odbywają się ćwiczenia oraz również raz na tydzień prowadzony jest wykład.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Na zajęcia potrzebny będzie nam jedynie zeszyt i długopis.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Również jest to kwestią indywidualną danego asystenta, do którego przydzielona zostanie nasza grupa. Zajęcia mogą polegać na naszej rozmowie i prezentowaniu naszego własnego przygotowania na dane zajęcia, ale również na wysłuchiwaniu przygotowanych przez asystenta prezentacji. Podczas omawiania niektórych tematów na zajęciach mogą pojawić się również aspekty praktyczne. Na zajęciach z fizjologii serca uczymy się osłuchiwania stetoskopem, a na neurofizjologii prawidłowego badania odruchów neurologicznych.

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach raczej nie powinna odbyć się żadna kartkówka czy inna forma sprawdzania wiedzy. Jeśli jednak chcemy czuć się pewniej możemy przygotować się z tematu uwzględnionego na stronie katedry fizjologii.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Zaliczenie ćwiczeń uzyskujemy w zależności od pomysłów asystenta. Niektórzy preferują sprawdzanie naszej wiedzy w formie kartkówek, inni preferują przygotowywanie prezentacji. Czasami asystent nawet przeprowadza “teleturniej” sprawdzający naszą wiedzę. Z ćwiczeń uzyskać musimy co najmniej 10 punktów.
Ponadto w ciągu roku odbywa się 5 kolokwiów. Występują one w formie 10 pytań otwartych, a na każde z nich przeznaczona zostaje nam jedna strona A4, którą należy całą zapełnić. Szczegółowe zagadnienia do kolokwiów znajdują się na stronie katedry, a pytania na kolokwiach praktycznie się z nimi pokrywają. Czas trwania jednego kolokwium to 50 minut.
W odpowiedzi na pytania oczekuje się od nas głównie prawidłowego rysowania schematów procesów fizjologicznych lub map myśli. Za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 2 punkty, więc za całe kolokwium możemy zdobyć 20 punktów.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Rekomendowanym przez katedrę podręcznikiem jest “Fizjologia Konturka”.
Wiedza, którą musimy posiąść do wszelkiego rodzaju zaliczeń, znajduje się także w notatkach przygotowanych dla nas przez starsze lata i opiera się ona przede wszystkim na schematach oraz wypunktowanych odpowiedziach.

Nagłówek 1 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 2 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 3 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Wykłady odbywają się raz w tygodniu online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Przeprowadzane są one w czasie rzeczywistym, natomiast obecność na nich nie jest sprawdzana. Wiedza prezentowana za ich pośrednictwem nie jest niezbędna do zdania egzaminu, natomiast bywa ona rozjaśnieniem i uporządkowaniem nauczonych przez nas informacji.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego należy zdobyć łącznie 20 punktów ze wszystkich kolokwiów na 100 punktów możliwych do zdobycia. Egzamin końcowy odbywa się w sesji letniej i również polega na odpowiedzi na pytania otwarte. Składa się on z 20 pytań otwartych obejmujących wiedzę z całości materiału. Trwa on 180 minut.

PORADY:
Dobrą manierą zdecydowanie będzie przeznaczenie sobie minimum dwóch tygodni przed kolokwium na naukę, aby dobrze opanować materiał. Możemy również ćwiczyć przepisywanie sobie wymaganych do kolokwium schematów. Należy również pamiętać, iż odpowiadając na pytania podczas kolokwium czy egzaminu, skupiać należy się na przedstawianiu odpowiedzi w formie schematu bądź wypunktowania, ponieważ krążą legendy, iż odpowiedzi w formie tekstu ciągłego nie są dobrze oceniane. Istotną kwestią, na którą również warto zwrócić uwagę podczas uczęszczania na zajęcia z fizjologii, jest punktualność. Są asystenci, którzy bardzo zwracają na nią uwagę i nie wpuszczają spóźnionych studentów na salę, tym samym nie są oni dopuszczani do uczestnictwa w danych zajęciach.

Histologia z cytofizjologią

Histologia

Nazwa katedry: Katedra Histologii
Kierownik: Dr hab. Grzegorz Lis
Strona internetowa katedry:
https://histologia.cm-uj.krakow.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski/
Lokalizacja sekretariatu: ul. M. Kopernika 7, 31-034 Kraków

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia z histologii prowadzone są w budynku na ul. Mikołaja Kopernika 7, 31-034 Kraków.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Wykłady odbywają się asynchronicznie za pośrednictwem platformy Pegaz, do których dostęp mamy przez całe pół roku. Znajdują się tam również testy obejmujące materiał z części każdego kolokwium, które należy zaliczyć, aby zostać do niego dopuszczonym.
Ponadto dwa razy w tygodniu odbywają się ćwiczenia, ponieważ histologia trwa tylko jeden semestr i kończy się egzaminem w sesji zimowej.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Na zajęcia potrzebny będzie nam zeszyt i długopis, może być to także tablet. Oprócz tego należy mieć przy sobie kredki, którymi przerysowujemy obserwowane przez nas pod mikroskopem struktury. Niektórzy prowadzący pozwalają też robić zdjęcia preparatów tabletem.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Zajęcia rozpoczynają się zwykle od wstępu, czyli od przedstawienia prezentacji przez prowadzącego. Następnie dla każdego studenta przeznaczony jest mikroskop, którego obsługi uczymy się podczas zajęć. Naszym zadaniem jest wówczas jak najlepsze zapamiętanie wyglądu danej tkanki, w czym pomóc może nam jej przerysowanie wraz z opisem. W trakcie zajęć czasem otrzymujemy od asystentów kartkę z pytaniami dla udoskonalenia naszej własnej wiedzy.

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach wiedza zazwyczaj nie jest weryfikowana.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Wiedza egzekwowana jest poprzez kartkówki składające się głównie z pytań testowych jednokrotnego wyboru, zawierających materiał z prezentacji. Składają się one zazwyczaj z pięciu pytań, a do zaliczenia wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na trzy z nich.
Zazwyczaj w połowie listopada odbywa się również jedno kolokwium przeprowadzane stacjonarnie w formie testu składającego się z 80 pytań jednokrotnego wyboru. Do jego zaliczenia należy uzyskać 60% prawidłowych odpowiedzi.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Obowiązującą literaturą jest “Kompendium histologii Cichockiego”, natomiast nie jest ono pozycją bez której nie będziemy w stanie zdać egzaminu. Jest to jednak podręcznik, w którym wiedza jest bardzo dobrze i zrozumiale opisana. Podstawę do nauki histologii na Uj-cie stanowią prezentacje udostępniane nam przez katedrę.
Ponadto na stronie katedry znajduje się repetytorium, w którym umieszczone są zdjęcia preparatów, mające na celu pomóc nam w przygotowaniu do zaliczenia praktycznego.

Nagłówek 1 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 2 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 3 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Wykłady odbywają się asynchronicznie, online za pośrednictwem platformy Pegaz.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Egzamin odbywa się w sesji zimowej i podzielony jest na część praktyczną oraz teoretyczną. Część praktyczna polega na rozpoznaniu pod mikroskopem 13 preparatów umieszczonych pod mikroskopem świetlnym oraz 2 elektronogramy. Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z których należy uzyskać 60% prawidłowych odpowiedzi.

PORADY:
Przez większość studentów histologia uważana jest za jedną z przyjaźniejszych katedr, a zaliczenie końcowe nie powinno stanowić problemu. Znaczącym jest dla nas również fakt, iż jeśli otrzymamy z kolokwium ocenę 4 lub 4,5 to podnosi nam ona ocenę na egzaminie końcowym o pół stopnia, a jeśli uda nam się uzyskać 5, wówczas podnosi ona o jeden stopień ocenę na egzaminie końcowym. Warto uczyć się regularnie prezentacji – ułatwi to przebrnięcie przez pierwsze kolokwium, a potem przez egzamin.

Biochemia z elementami chemii

Biochemia

Nazwa katedry: Katedra Biochemii Lekarskiej
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. n. med. Beata Kuśnierz-Cabala
Koordynator pomocniczy:
dr hab. n. med. Dorota Ciołczyk-Wierzbicka
Strona internetowa katedry: https://biochemia.wl.cm.uj.edu.pl/
Lokalizacja sekretariatu: ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia prowadzone są w budynku dydaktycznym na ul. Mikołaja Kopernika 7, 31-034 Kraków.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia z biochemii trwają trzy semestry i kończą się egzaminem w sesji zimowej na drugim roku studiów. Raz w tygodniu odbywa się seminarium, a co dwa tygodnie uczestniczymy w ćwiczeniach.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Niezbędną rzeczą na zajęciach z biochemii jest kalkulator naukowy, który służył będzie nam do obliczeń zadań chemicznych. Potrzebny będzie nam również papier milimetrowy oraz linijka, ponieważ często podczas ćwiczeń sporządzać będziemy wykresy. Dodatkowo należy wyposażyć się w rękawiczki jednorazowe, ołówek, długopis, linijkę bądź ekierkę, obuwie zmienne oraz plastikowy cienki skoroszyt w formacie A4, do którego będziemy wpinać sprawozdania z ćwiczeń.
Z materiałów dydaktycznych należy wyposażyć się w “Ćwiczenia z biochemii dla studentów Wydziału Lekarskiego wydawnictwa UJ”.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Seminaria rozpoczynają się lub kończą kartkówką, choć zdarzają się zajęcia ,,bezkartkówkowe’’. Regulaminowo jest ustalona minimalna liczba kartkówek, którą asystent musi przeprowadzić. Podczas seminariów słuchamy oraz przyswajamy informacje zawarte w autorskiej prezentacji przygotowanej przez asystenta. Na seminaria zobowiązani jesteśmy przerobić repetytoria wraz z zamieszczonymi w nich zadaniami, które udostępnione są na stronie katedry biochemii w materiałach dydaktycznych. Trwają one 1,5 godziny, a obecność na nich jest obowiązkowa. Aby uzyskać zaliczenie seminariów należy uzyskać ze wszystkich przeprowadzonych wejściówek minimum 60%.
Ćwiczenia z biochemii trwają 3 godziny i zazwyczaj odbywają się w godzinach popołudniowych. Po przebraniu się w fartuch i rękawiczki wraz z asystentem wchodzimy na salę ćwiczeń. Po zajęciu miejsc rozpoczynamy od napisania kartkówki z tematów obowiązujących nas na dane ćwiczenia. Następnie przeprowadzamy doświadczenia oraz uzupełniamy sprawozdanie dostępne w skrypcie. Kartkówki oraz sprawozdania oceniane są na 5 punktów. Aby zaliczyć ćwiczenia musimy uzyskać średnią 60%.

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Już pierwsze seminarium może rozpocząć się kartkówką i trzeba być na nią przygotowanym. Uczymy się na nią z repetytoriów dostępnych na stronie internetowej katedry.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Wiedza sprawdzana jest poprzez przeprowadzane kartkówki oraz uzupełniane przez nas sprawozdania. Również każdy student zobowiązany jest do zrobienia przynajmniej jednej prezentacji studenckiej.
W ciągu roku odbywają się dwa kolokwia, które składają się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z których należy uzyskać średnio 60%. Obejmują one głównie materiał z wykładów oraz zagadnienia z ćwiczeń. Wysokie wyniki z kolokwiów są podstawą do uzyskania premii do egzaminu na kolejnym roku. Najwyższa taka premia wynosi 10 dodatkowych punktów do egzaminu. Ponadto osoby, które uzyskają minimum 85% za dwa kolokwia są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu z części pytań z pierwszego roku.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Na kartkówki obowiązuje nas wiedza zawarta w repetytoriach udostępnianych na stronie internetowej katedry oraz wszelkie informacje przekazane na wykładach. Ponadto dobrym uzupełnieniem są podręczniki (które jednak są zdecydowanie przydatniejsze na 2 roku). Ja korzystałam z “Biochemii Harpera”, aczkolwiek wiele osób preferuje “Biochemię Bańkowskiego”.

Nagłówek 1 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 2 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Nagłówek 3 slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Wykłady odbywają się raz w tygodniu asynchronicznie za pośrednictwem platformy Pegaz lub synchronicznie na platformie MS Teams, kiedy to obecność jest obowiązkowa i sprawdzana wraz z listą.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Egzamin końcowy odbywa się dopiero w połowie drugiego roku w sesji zimowej.
Warunkiem zaliczenia pierwszego roku biochemii jest zaliczenie seminariów – czyli zaliczenie kartkówek oraz prezentacji, zaliczenie ćwiczeń – czyli uzyskanie średniej 60% z kartkówek i sprawozdań łącznie oraz uzyskanie minimum 60% sumarycznej liczby punktów za kolokwium pierwsze i drugie.

Etyka w medycynie

Prawo medyczne

Nazwa katedry: Zakład Filozofii i Bioetyki
Kierownik katedry: dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
Koordynator przedmiotu: dr Zbigniew Zalewski
Strona internetowa katedry: https://bioetyka.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/dydaktyka/
Lokalizacja sekretariatu: ul. Michałowskiego 12

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Kopernika 7.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia odbywają się stacjonarnie raz w tygodniu w formie seminarium.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Na zajęcia potrzebować będziemy zeszyt i długopis.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Podstawę zajęć stanowi wspólna dyskusja oraz wymiana naszych poglądów na omawiany temat. Oprócz tego czasem również przygotowujemy prezentacje, na podstawie materiałów otrzymanych od asystenta.

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach nasza wiedza nie podlega żadnej weryfikacji.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Zapoznanie się z materiałami udostępnianymi przez asystentów umożliwiają nam wzięcie czynnego udziału we wspólnych dyskusjach podczas zajęć.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Do nauki na etykę służą materiały udostępniane dla nas przez asystentów, a poza tym nie korzystamy z żadnej literatury dodatkowej.

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Przedmiot ten nie jest przeprowadzany w formie wykładowej.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Przedmiot kończy się oceną wystawioną na podstawie wykonanej pracy zadanej przez asystenta w postaci prezentacji multimedialnej, bądź na podstawie przeprowadzanego testu.

Historia medycyny

Historia medycyny

Nazwa katedry: Katedra Historii Medycyny UJ CM
Kierownik katedry: prof. Andrzej Śródka
Koordynator przedmiotu: doc. Monika Zamachowska
Strona internetowa katedry: https://khm.cm-uj.krakow.pl/dydaktyka/
Lokalizacja sekretariatu: ul. Kopernika 7

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Większość zajęć odbywa się w budynku przy ul. Kopernika 7 (budynek Katedry Biochemii Lekarskiej), natomiast zdarzają się również zajęcia przeprowadzane w Muzeum Historii Medycyny znajdującym się przy ul. Radziwiłłowskiej 4.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, tylko przez pierwszy semestr.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Na zajęcia potrzebować będziemy wyłącznie zeszyt i długopis.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Zajęcia mają zazwyczaj charakter wykładu, czasem prowadzący stara się aktywizować studentów, zadając pytania w tłum.

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach nasza wiedza nie podlega żadnej weryfikacji.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Wiedza egzekwowana jest za pośrednictwem egzaminu końcowego.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Wszystkie obowiązujące nas do zaliczenia materiały znajdziemy na stronie internetowej katedry.

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Przedmiot ten przeprowadzany jest głównie w postaci wykładów, odbywających się stacjonarnie raz w tygodniu.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Egzamin końcowy składa się z 40-50 pytań testowych jednokrotnego wyboru i odbywa się online.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Nazwa katedry: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik katedry: prof. dr hab. med. Janusz Andres
Koordynator przedmiotu: dr Marta Szeliga
Strona internetowa katedry: https://zdm.ciem.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/opis-przedmiotow/rok-1/pierwsza-pomoc-1-2/

Lokalizacja sekretariatu: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, ul. Kopernika 17

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:

Zajęcia prowadzone są w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum na ul. Medycznej 7 60-088 Kraków.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Rozpoczynają się one w drugim semestrze pierwszego roku, a kończą na drugim roku studiów.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Ponieważ zajęcia odbywają się w CIEM-ie, wymagane będzie od nas zmienne obuwie. Ponadto na dwa zajęcia praktyczne potrzebować również będziemy biały fartuch oraz własne rękawiczki jednorazowe

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach przedstawiony zostaje nam wstęp teoretyczny oraz wprowadzenie praktyczne do pierwszej pomocy. Na kolejnych zajęciach skupiamy się na doskonaleniu technik ratujących życie w stanach nagłych, a ostatnie 3 spotkania przygotują nas do praktyk wakacyjnych. Podczas tych ostatnich ćwiczeń uczymy się różnego rodzaju umiejętności poczynając od prawidłowego pomiaru ciśnienia, przez praktykowanie wkłuć, aż po cewnikowanie. 

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach nasza wiedza nie podlega żadnej weryfikacji.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Wiedza egzekwowana jest za pośrednictwem zaliczenia przeprowadzanego na pierwszym roku, a następnie egzaminu końcowego odbywającego się dopiero na drugim roku studiów.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Do nauki służą materiały udostępniane dla nas przez asystentów, poza którymi nie korzystamy z literatury dodatkowej.

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Wykłady zawierające zagadnienia z przygotowania do praktyki pielęgniarskiej umieszczane są asynchronicznie na platformie Pegaz. 

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Przedmiot na pierwszym roku kończy się zaliczeniem, natomiast egzamin końcowy przeprowadzany jest dopiero na drugim roku studiów. Zaliczenie końcowe polega na przedstawieniu przygotowanej przez nas prezentacji na temat wybrany z listy dostępnych zagadnień udostępnianych wcześniej przez katedrę. Ponadto do zaliczenia niezbędne są także podpisy za obecność na zajęciach zbierane przez nas w książeczce dostępnej do wydrukowania na stronie katedry. Obowiązkowo musimy też przesłuchać wykładów udostępnionych na platformie Pegaz.

PORADY:
Jeśli postaramy się wynieść jak najwięcej umiejętności z ostatnich trzech zajęć, będącymi zajęciami praktycznymi, będziemy się czuć zdecydowanie pewniej podczas praktyk wakacyjnych. Pierwsza pomoc to najbardziej przygotowujący do nich przedmiot. 

Wychowanie fizyczne

Wychowanie Fizyczne

Nazwa katedry: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Kierownik SWFiS UJ CM: dr Dorota Palik
Strona internetowa katedry: https://studiumwf.cm-uj.krakow.pl/dydaktyka/
Lokalizacja sekretariatu: ul. Badurskiego 19
30-690 Kraków

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia odbywają się w budynku na ul. Badurskiego 19, 30-690 Kraków w kompleksie sportowym nieopodal akademików.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia z wychowania fizycznego trwają dwa semestry, odbywają się raz
w tygodniu i jest to 15 spotkań.

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Na zajęcia potrzebny jest wygodny strój sportowy i sportowe obuwie. Może przydać się nam także butelka z wodą.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Po wejściu na teren akademików, od pana portiera otrzymujemy klucz do szatni, za który zostawiamy swoją legitymację studencką. Przebieramy się i stawiamy się na zbiórkę, podczas której sprawdzana jest obecność. Dalszy przebieg zajęć zależy od naszego wyboru. Do dyspozycji są różne aktywności sportowe poczynając od gier zespołowych, poprzez fitness, siłownię kończąc nawet na spacerze.

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach nasze umiejętności nie podlegają żadnej ocenie.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Do zaliczenia przedmiotu wystarczy uzbieranie kompletu wymaganych obecności na zajęciach.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Zaliczenie uzyskujemy jedynie na podstawie naszej obecności.

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Przedmiot ten nie jest przeprowadzany w formie wykładowej.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu musimy uzyskać wymagane 12 obecności na 15 spotkań.

Genetyka z biologią molekularną

Genetyka

Nazwa katedry: Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej,
II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Profesora Andrzeja Szczeklika
Kierownik katedry: Prof. dr hab. med. Marek Sanak
Strona internetowa katedry:
https://2katwew.cm-uj.krakow.pl/dydaktyka/wydzial-lekarski/

Lokalizacja sekretariatu: ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia prowadzone są na sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej (ul. Kopernika 7C), na sali wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Profesora Andrzeja Szczeklika (ul. Skawińska 8) oraz w laboratorium II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Profesora Andrzeja Szczeklika (ul. Skawińska 8).

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?:
Zajęcia odbywają się w drugim semestrze w łącznym wymiarze 30 godzin (18 godzin przeznaczone jest na część wykładową, 9 godzin na część seminaryjną oraz 3 godziny na część ćwiczeniową).

CO JEST POTRZEBNE NA ZAJĘCIA?:
Na ćwiczenia obowiązuje nas fartuch oraz zmienne obuwie.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?:
Zajęcia składają się z części wykładowej, seminaryjnej oraz ćwiczeniowej. Część seminaryjna polega zazwyczaj na wysłuchaniu prezentacji asystenta podczas której możemy zostać zachęceni do wspólnej rozmowy na omawiany na danych zajęciach temat, natomiast na ćwiczeniach przeprowadzamy doświadczenia razem z asystentem.

CZY I CZEGO NAUCZYĆ SIĘ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?:
Na pierwszych zajęciach nasza wiedza nie podlega żadnej weryfikacji.

JAK SPRAWDZANA JEST WIEDZA?:
Wiedza egzekwowana zostaje za pośrednictwem zaliczenia końcowego.

Z JAKICH KSIĄŻEK SIĘ UCZYĆ?:
Do zaliczenia przedmiotu wystarczy wiedza prezentowana podczas wykładów oraz seminariów. Skrupulatne i sumienne notowanie zagwarantuje nam więc zakończenie tego przedmiotu sukcesem.

WYKŁADY Z DANEGO PRZEDMIOTU:
Wykłady liczą łącznie 18 godzin i odbywają się stacjonarnie.

WYMAGANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Aby zdać przedmiot, należy zaliczyć test składający się z 50 pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru.

Fakultety

Zajęcia fakultatywne

Fakultety prowadzone są w drugim semestrze pierwszego roku. Rejestracji na interesujący nas fakultet dokonujemy za pośrednictwem platformy USOS
w podanym dniu, wyznaczonym zazwyczaj pod koniec pierwszego semestru.
Forma ich prowadzenia zależy od wybranego fakultetu. Niektóre z nich prowadzone są w postaci ćwiczeń stacjonarnych, inne odbywają się online. Jednak kwestią niezmienną dla wszystkich z nich jest obowiązkowe zaliczenie końcowe na ocenę, które również jest kwestią indywidualną. Zaliczenie może być tradycyjnym testem, prezentacją lub jakąkolwiek inną formą sprawdzenia naszej wiedzy i zaangażowania.

Poniżej przedstawiamy listę dostępnych zajęć fakultatywnych:
a) Cierpienie i fenomen troski w perspektywie bioetyki transkulturowej
b) Dylematy etyczne w praktyce medycznej
c) Estetyka, sztuka, medycyny
d) Filozofia i etyka ludzkiej seksualności
e) Filozofia medycyny – zarys problematyki
f) Filozoficzne aspekty koncepcji zaburzeń psychicznych w myśli V. Frankla i A. Kępińskiego
g) Główne problemy filozofii człowieka
h) Historia i kultura medyczna
i) Medycyna Trzeciej Rzeszy
j) Neuroetyka
k) Pacjent jako ofiara przemocy – rozpoznanie i interwencja
l) Przekraczanie granic człowieczeństwa – etyka wobec wyzwań postępu naukowo-technicznego w medycynie
m) Psychologia pacjenta przewlekle chorego i w starszym wieku
n) Śmierć i umieranie w różnych kulturach
o) Wprowadzenie do filozofii nauki

Praktyki wakacyjne

Praktyki lekarskie

Aby odbyć praktyki wakacyjne musimy uzyskać pisemną zgodę wybranego przez nas szpitala, a następnie dostarczyć ją do dziekanatu. Na jej podstawie dziekanat zawiera umowę ze szpitalem, dzięki której możemy oficjalnie odbyć w nim praktyki. Zaliczane są one na podstawie zbieranych przez nas podpisów w otrzymanych wcześniej od starosty grupy dziennikach praktyk oraz podpisu na wydrukowanym przez nas potwierdzeniu praktyk. Dokumenty te dostarczamy do wyznaczonego przez dziekanat punktu, a następnie podpisane przez osobę decyzyjną zanosimy do dziekanatu.

Komunikacja na zajęcia

Komunikacja

Na pierwszym roku znaczna większość zajęć odbywa się na ul. Kopernika, najbliżej której znajdują się przystanki o nazwach “Teatr Słowackiego” oraz “Poczta Główna”. Zatrzymuje się na nich kilkanaście tramwajów i kilka autobusów. Drugim punktem na mapie pierwszorocznego studenta CMUJ jest ul. Grzegórzecka 16 wraz z Centrum Dydaktyczno-Kongresowym, do których najbliżej będziemy mieć z przystanków “Hala Targowa”, “Starowiślna” oraz “Rondo Grzegórzeckie”. Jeśli natomiast chcielibyśmy dostać się do akademików czy na zajęcia prowadzone w CIEM-ie, najlepszym wyborem byłby przystanek “Prokocim Szpital”, z którego niestety trzeba przejść 10-15 minut pieszo. Jadąc z centrum najłatwiej jest się dostać tam tramwajem nr 3.
Bilety możemy zakupić w biletomacie znajdującym się w każdym tramwaju, bądź przy większych przystankach. Ponadto popularną i chętnie wybieraną przez studentów opcją jest aplikacja “JakDojadę” za pośrednictwem której możemy kupić bilety online. Warto również śledzić ogłaszane w Krakowie “dni bez samochodu” podczas których przejazd komunikacją miejską jest zupełnie darmowy.

Mieszkanie

Mieszkanie

Studiując na pierwszym roku kierunku lekarskiego w Krakowie najczęstszym wyborem studentów jest dzielnica Podgórze, ponieważ szczyci się ona bardzo dobrą komunikacją na wszelkie lokalizacje odbywania się zajęć. Większość osób wybiera także destynacje nieopodal Starego Miasta, znajdującego się najbliżej ul. Kopernika, jednakże jej minusem jest zazwyczaj wyższa cena. Cieszącą się pochlebną opinią jest również dzielnica Grzegórzki.

Ciekawostki

Ciekawostki

Uniwersytet Jagielloński ma naprawdę sporo do zaoferowania dla wszystkich, chcących podjąć się pracy naukowej. Zwykle w połowie października na uczelni przeprowadzane są Targi Studenckich Kół Naukowych, gdzie poszczególni reprezentanci mają możliwość zachęcić do dołączenia nowych członków oraz przybliżyć działalność koła. Większość z nich to “koła kliniczne”, bazujące na wiedzy zdobytej na wyższych latach, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam dołączyć wcześniej i nabywać doświadczenia od starszych koleżanek i kolegów, którzy chętnie we wszystkim pomogą. Link do strony STN UJ CM, gdzie znajdziecie wszystkie dostępne koła na uczelni wrzucamy Wam tutaj.

Jeśli chcemy działać społecznie lub szlifować swoje umiejętności medyczne, to powinniśmy rozważyć dołączenie do największej organizacji studenckiej IFMSA-Poland, której krakowski oddział funkcjonuje bardzo dobrze. Organizują oni wiele wyjazdów, szkoleń, kursów a także akcji społecznych, więc jest to świetny sposób na spędzanie czasu wolnego i ogromne pole do samorozwoju.
Link do strony IFMSA-Poland udostępniamy tutaj.

Warto śledzić fanpage Samorządu Studenckiego, który również działa bardzo prężnie i często udostępnia oraz informuje o wszelkich akcjach oraz wydarzeniach związanych bezpośrednio ze studentami jak i uczelnią.

Bardzo popularną akcją na Uniwersytecie Jagiellońskim jest akcja “fartuchowa” oraz “bluzowa”. O fartuchach z logo uczelni wspominaliśmy wcześniej, dodamy natomiast, że sam koszt zakupu nie jest duży, dlatego warto rozważyć nabycie takiej dedykowanej dla uczelni odzieży ochronnej.
Akcja “bluzowa” przeprowadzana jest zwykle w okresie zimowym, gdzie studenci mogą wyposażyć się w ciepłe bluzy z logiem swojej Alma Mater. Jest to świetna pamiątka i wspomnienie z okresu studiów.

Zakończenie

Mamy nadzieję, że powyższy poradnik w sposób wyczerpujący odpowiedział na wszystko, o czym chcielibyście się dowiedzieć. Jeśli wciąż coś pozostaje dla Was niejasne lub narodziły się jakieś nowe pytania, nie bójcie się ich zadać na naszej grupie facebookowej, gdzie cały zespół postara się Wam pomóc najlepiej jak potrafi. Możecie pytać również Anię @med.it.right, bez której pomocy powyższy artykuł by nie powstał.

Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów. 
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Skomentuj wpis

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

    Możesz się wypisać w każdym momencie.

    Rozwiń spis treści