By Daniel

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Poradnik Pierwszaka

Wstęp

Wstęp

Poradnik ten jest skierowany przede wszystkim do przyszłych studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Jest również taką małą pomocą dla maturzystów, którzy dopiero wkraczają w świat uczelni zazwyczaj tak naprawdę po omacku, ponieważ będąc maturzystami niewiele wiemy o tym, co czeka nas w tym “wielkim” uniwersyteckim świecie. W poradniku tym znajdziemy także bardzo dużo informacji na temat przebiegu przedmiotów na kierunku lekarskim, organizacji uczelni czy też dodatkowych zajęć przez nią oferowanych. Stanowi on dobrą podstawę do tego, żeby ze spokojem w sercu i świadomością w głowie wejść w nowy rok akademicki.

FAQ

FAQ

1. Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?
Rok akademicki w Krakowie oficjalnie rozpoczyna się 1 października, jednak w roku 2022/23 wypadł on w sobotę, dlatego pierwsze zajęcia rozpoczęły się dopiero następnego dnia roboczego, czyli 3 października. Ponadto, zazwyczaj dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego, w aulach Centrum Dydaktyczno-Kongresowego, odbywa się oficjalne, uroczyste przyjęcie studentów w poczet uczelni. Centrum Dydaktyczno-Kongresowe to wielka jednostka, w której odbywa się część zajęć, większość egzaminów, konferencje i wykłady na ul. Łazarza 16. Obecność na tym wydarzeniu nie jest obowiązkowa, ale jest ono pierwszą taką możliwością do wdrożenia się w funkcjonowanie uczelni, zapoznanie się z jej władzami oraz po prostu do miłego rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Od razu po zakończeniu inauguracji mamy możliwość wzięcia udziału w organizowanym dla nas przez starsze roczniki tzw. Junior Day, podczas którego starsi koledzy opowiadają nam już zupełnie po koleżeńsku o działalności uczelni oczami studenta, o przedsięwzięciach IFMSA-Poland Oddziału Kraków czy chociażby o kołach naukowych.
Z rozpoczęciem nauki na kierunku lekarskim wiąże się również obowiązek odbycia różnych szkoleń. Jednym z nich jest szkolenie BHK (BHP), które polega na kliknięciu we wcześniej otrzymany przez nas link, przekierowujący nas do kursu, w którym znajduje się prezentacja z bardzo dużą liczbą slajdów, zawierających różne najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny kształcenia. Formę zaliczenia tego szkolenia stanowi odtworzenie tej prezentacji i przyswojenie sobie informacji w niej zawartych. Każdy slajd musimy oglądać co najmniej przez 40 sekund, dlatego jest to dosyć czasochłonne.

2. Czym jest grupa dziekańska?
Jest ona odpowiednikiem szkolnej klasy. Grupa dziekańska na pierwszym roku liczy zazwyczaj około 15 osób, natomiast w kolejnych latach ta liczba może zwiększyć się nawet do 18. Później jesteśmy także dzieleni na mniejsze sekcje, tj. sekcję A oraz sekcję B według kolejności alfabetycznej, w których to odbywamy ćwiczenia czy laboratoria z biochemii, a czasami także zajęcia w prosektoriach oraz podczas różnych innych mniejszych ćwiczeń.
UJ ma dość specyficzny system rejestracji do grup, dlatego, że nie odbywa się ona według kolejności alfabetycznej, a funkcjonuje tzw. rejestracja do grup przeprowadzana za pośrednictwem platformy USOS. Dziekanat zazwyczaj w pierwszych tygodniach września wrzuca na tej stronie harmonogram grup, będący zarazem planem zajęć. Widzimy na nim godziny, w których odbywać będą się zajęcia dla każdej z grup, dzięki czemu możemy zdecydować, która grupa najbardziej nam odpowiada. Rejestrujemy się wówczas do interesującej nas grupy, na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, więc musimy liczyć się z tym, że w danej grupie może nie starczyć dla nas miejsc. Dobrze jest ustalić sobie wcześniej ,,hierarchię’’ grup, aby w razie braku miejsc do naszego pierwszego wyboru szybko zarejestrować się do innej grupy, która odpowiada nam planem zajęć.

3. Kim jest starosta grupy?
Starostę grupy możemy śmiało porównać do przewodniczącego klasy, choć jego rola jest zdecydowanie bardziej złożona. To właśnie z tą osobą kontaktują się wszyscy prowadzący, celem ustalania wszelkich kwestii organizacyjnych dotyczących zaliczeń, bądź terminów ich przeprowadzania dla jego grupy. Reprezentuje on też jej stanowisko oraz zdanie, mając decydujący głos w ważnych sprawach. Wybierany jest poprzez głosowanie przeprowadzane wśród członków danej grupy.

4. Kim jest starosta roku?
Starosta roku pełni już o wiele bardziej odpowiedzialną funkcję, ponieważ jest on przedstawicielem całego roku. Kontaktuje się on już z wyższymi rangą władzami uczelni, takimi jak dziekan czy prodziekan. Odpowiedzialny jest on też za ustalenie terminów egzaminów z wszystkimi katedrami oraz przebieg całej sesji. Wybory odbywają się demokratycznie, w sposób anonimowy, za pośrednictwem platformy USOS.

5. Gdzie jest dziekanat i co w nim załatwię?
Dziekanat Collegium Medicum UJ znajduje się w budynku przy ulicy Św. Anny 12. Odnalezienie jego lokalizacji może wydawać się na początku problematyczne, więc postaramy się je Wam trochę ułatwić.
Budynek dziekanatu znajduje się wprost naprzeciwko ogromnego Kościoła p.w. św. Anny. Przekraczając masywne drzwi wejściowe dziekanatu, znajdziemy się w ciemnym korytarzu, który zaprowadzi nas do przepięknego, charakterystycznego dziedzińca. Po jego prawej stronie znajduje się właśnie dziekanat Wydziału Lekarskiego. Wchodząc tam, po przejściu kilku metrów prosto odnajdziemy drzwi, na których widniał będzie napis “Kierunek lekarski” wraz z odpowiednim rokiem studiów. Dla pierwszego roku, będzie to pokój numer 8. Należy pamiętać jednak o tym, iż godziny przyjęć studentów są ograniczone i trwają od godziny 10 do 14, jedynie w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki. Czwartek jest dniem, w którym studenci nie są przyjmowani. Natomiast telefonicznie możemy kontaktować się z dziekanatem w godzinach jego pracy, a mianowicie od 7:30 do 15:30.
I i II rok mają przydzielonego wspólnego opiekuna do spraw studenckich, którym jest Pani mgr Alicja Wawrzusiak.
W dziekanacie możemy załatwić wszelkie sprawy dotyczące naszego przebiegu studiów. Będziemy dostarczać tam wszelkie wnioski, podania na przykład o przepisywanie ocen, stypendia, a także dokonywać wszystkiego, co jest formalne i dotyczy nas personalnie.

Uniwersytet Jagielloński

Autorstwa Zygmunt Put Zetpe0202 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49258336

6. Czym jest wirtualny dziekanat?
Funkcjonująca na UJ-cie platforma USOS jest jego odpowiednikiem, ale zarazem jest ona czymś więcej. Obejmuje ona wirtualny dziekanat, na którego płaszczyźnie odbywają się na przykład rejestracje grup, wybory starosty, wypełniamy tam także różne wnioski o stypendia czy akademiki, ale również możemy za jego pośrednictwem załatwić wszelkie sprawy organizacyjne. Ważną częścią tej platformy jest także wirtualny dziennik ocen, w którym to prowadzący wpisują nasze oceny ze wszystkich przedmiotów, oceny końcowe, widoczna jest szczegółowa punktacja nawet najmniejszych zaliczeń, dostępne są tam również statystyki, pozwalające ujrzeć nam, jak prezentują się nasze oceny z danego zaliczenia na tle reszty roku. Link do platformy zamieszczamy tutaj.

7. Czy można być ze znajomym w grupie?
Ze znajomym w grupie możemy znaleźć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odpowiednio szybkie zarejestrowanie się do wybranej przez nas wspólnie jednej grupy. Jeśli ta opcja nie skończy się powodzeniem, na przykład z powodu braku miejsc do danej grupy, możemy wówczas wstawić swoją propozycję wymiany z kimś z innej grupy na tzw. giełdzie, działającej na USOSie, bądź możemy również szukać chętnej osoby na konwersacjach rocznika na Messengerze.

8. Biblioteka
Jako studenci Collegium Medicum UJ w Krakowie możemy korzystać z dwóch dostępnych dla nas bibliotek. Do wyboru mamy Bibliotekę Jagiellońską, będącą biblioteką główną, przeznaczoną dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującą się w centrum Krakowa, przy al. Adama Mickiewicza 22 oraz Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum znajdującą się w budynku przy ul. Medycznej 7 w dzielnicy Prokocim, niedaleko szpitala uniwersyteckiego. W obu tych jednostkach funkcję karty bibliotecznej sprawuje nasza legitymacja studencka, na której wyrabiamy kartę biblioteczną. W bibliotece CM jest to opcja darmowa, natomiast w bibliotece ogólnej UJ musimy uiścić opłatę w wysokości około 5 zł.
Biblioteka Jagiellońska jest ogromnym budynkiem, w którym oprócz możliwości wypożyczania interesujących nas pozycji, znajduje się również czytelnia, a także miejsca przeznaczone do cichej nauki. Jednak naszym zdaniem, dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego zdecydowanie lepszym wyborem będzie biblioteka medyczna, ponieważ znajdują się tam wszelkie przydatne nam do nauki literatury o tematyce medycznej, jak i wszystkie obowiązujące nas podręczniki, atlasy czy kompendia. Znajdziemy tam również przygotowaną dla nas strefę relaksu, będącą miejscem idealnym do spędzania przerwy pomiędzy zajęciami, w której to możemy porozmawiać z kolegami czy nawet pograć w dostępne tam planszówki o tematyce medycznej. Znajduje się w niej także mała kuchnia wraz z ogólnodostępnym czajnikiem, herbatą (koszt to symboliczna złotówka), kubkami i talerzami. Zaraz przy bibliotece znajduje się też czytelnia. Jest ona miejscem wyłącznie cichej nauki, gdzie nie toleruje się już głośnych rozmów. Nieopodal czytelni umiejscowiona jest tzw. przestrzeń do wspólnej nauki. Stanowią go 2-3 pokoje, które należy wcześniej zarezerwować dzwoniąc do biblioteki.
Link do Biblioteki Głównej znajduje się w tym miejscu, natomiast strona medycznej tutaj.
Warto zaznaczyć, że Biblioteka Medyczna od poniedziałku do piątku jest czynna od godziny 8:00 do 20:00, natomiast w soboty od 9:00 do 15:00.

9. Gdzie odbywają się zajęcia na 1. roku?
Zdecydowana większość przedmiotów odbywa się w centrum miasta, najczęściej w okolicy ul. Kopernika oraz ul. Grzegórzeckiej. Natomiast genetyka odbywa się na ul. Skawińskiej, do której z centrum można iść pieszo lub podjechać tramwajem. Jednak zdarzają się również zajęcia, które wymagają od nas dłuższego dojazdu, na przykład na pierwszą pomoc lub WF, które organizowane są w dzielnicy Prokocim.
Dokładne adresy zamieszczone są poniżej:
Anatomia: ul. Kopernika 12
Fizjologia: ul. Grzegórzecka 16
Histologia: ul. Kopernika 7
Biochemia: ul. Kopernika 7
Historia Medycyny: ul. Kopernika 7 i ul. Radziwiłłowska 4 – Muzeum Historii Medycyny
Genetyka: ul. Skawińska 8
Wychowanie Fizyczne: Prokocim, ul. Badurskiego 19 – Studium WF i Sportu przy Akademikach
Pierwsza Pomoc: ul. Medyczna 7 (Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej)

10. Czy studia stacjonarne różnią się czymś od niestacjonarnych?
Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym znajdują się w osobnych grupach, natomiast nie zmienia to faktu, iż wszelkie zajęcia, kolokwia oraz egzaminy, jak i wymagania na nie są dokładnie takie same jak dla osób uczących się w trybie stacjonarnym. Praktycznie jedyną różnicą jest obowiązek uiszczania przez studentów niestacjonarnych opłaty za edukację.

11. Legitymacje
Opłatę za legitymację jesteśmy zobowiązani uiścić po złożeniu wpisu na pierwszy rok i wynosi ona około 20 zł. Zazwyczaj można ją odebrać już w pierwszym tygodniu października. Legitymacja uprawnia nas do wielu benefitów jak i zniżek, na przykład podczas korzystania z komunikacji miejskiej, przejazdów pociągami czy na bilety wstępu do różnych ośrodków kultury. Upoważnia ona również do otrzymywania zniżek studenckich w niektórych restauracjach na terenie Krakowa. Ponadto na CMUJ stanowi ona również podstawę do korzystania z zasobów biblioteki.

12. Stypendium naukowe na 1. roku
Na kierunku lekarskim w Krakowie jest możliwość uzyskania stypendium rektora dla studentów rozpoczynających studia. Taki rodzaj stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów, ale musi spełnić on co najmniej jeden z dwóch punktów uprawniających do jego pobierania. Pierwszym z nich jest bycie laureatem bądź finalistą olimpiady międzynarodowej lub olimpiady stopnia centralnego, o których mowa jest w przepisach ustawy o systemie oświaty. Drugą opcją uprawniającą do pobierania stypendium jest bycie medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.
Wszystkie dokumenty oraz szczegółowy regulamin składania wniosków znajduje się tutaj.

Uniwersytet Jagielloński

By TomeyK – https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1463656&page=55, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70677250

13. Akademik
Kompleks akademików znajduje się na ul. Badurskiego i jest on położony w oddalonej od centrum miasta dzielnicy, czyli Prokocimiu.
Akademiki znajdują się zaraz nieopodal nowej siedziby szpitala uniwersyteckiego, a także blisko większości instytucji wchodzących w skład najnowszej części Collegium Medicum, czyli biblioteki medycznej, siedziby sportowej czy też Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej. Na terenie kampusu dostępne są również różne ośrodki sportowe, takie jak siłownia, kort do tenisa oraz boisko do koszykówki. Jednak jeśli ktoś będzie chciał na pierwszym roku zamieszkać w akademiku, będzie musiał on liczyć się z częstymi dojazdami do centrum miasta, na które trzeba zazwyczaj będzie poświęcić około 40 minut tramwajem. Za pokój dwuosobowy standardowy będziemy musieli zapłacić 600 zł za osobę na miesiąc, a pokój dwuosobowy powiększony to cena 720 zł za osobę na miesiąc. Dostępna jest również opcja bycia samemu w pokoju, ponieważ do naszej dyspozycji są także pokoje jednoosobowe, których cena wynosi 1150 zł. Wnioski o przyznanie miejsc w akademiku składamy poprzez platformę USOS.
Akademiki w trakcie wakacji mogą posłużyć za miejsce noclegowe, co może być przydatne, jeśli składamy papiery związane z rekrutacją, mieszkając daleko od Krakowa. W takim przypadku nie trzeba wcześniej rezerwować pokoju, wystarczy wejść do akademika, a płatność uiścić można na portierni, skąd pobiera się także klucze.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat akademików oraz poznać dodatkowe wymagania, koniecznie odwiedź tę stronę.

14. Plan zajęć
Plan zajęć umieszczany jest na tej samej stronie, na której znajduje się harmonogram grup, dostępny pod tym linkiem. Oprócz planu zajęć warto także sprawdzać dokładny rozkład zajęć na stronie każdej katedry.

15. Czy przez cały rok jest brak czasu na cokolwiek?
Materiału do opanowania podczas pierwszego roku jest dużo, lecz znalezienie czasu wolnego jest jak najbardziej możliwe i zależy przede wszystkim od dobrej jego organizacji. Oczywiście czeka nas kilka takich punktów kulminacyjnych, podczas których bywa naprawdę ciężko i trudno jest wówczas znaleźć czas na coś innego, bo naszym głównym zajęciem jest wtedy nauka, a w czasie kiedy znajdujemy chwilę dla siebie, jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni i jedyne na co starcza nam sił to odpoczynek. Bardziej wymagającym momentem jest na pewno przełom października i listopada oraz zderzenie z pierwszą sesją egzaminacyjną. Mimo to, jednak podczas roku akademickiego wiele studentów bez problemu znajduje czas na rozwijanie swoich zainteresowań, sport, spotkania ze znajomymi, imprezy, różnego rodzaju wyjścia towarzyskie czy dodatkowe zajęcia, a nawet pracę. Podstawą jest więc dobre rozplanowanie nauki oraz systematyczność.

16. Wyprawka na 1 rok
Wystarczy posiadać zwykły fartuch medyczny zapinany z przodu, z długim rękawem, nie ma potrzeby kupować fartucha anatomicznego (doradzamy zakup dwóch fartuchów medycznych, aby móc je na bieżąco zmieniać). CMUJ co roku oferuje zakup fartucha z logiem uczelni, można zatem wyposażyć się właśnie w taki, a dodatkowo będzie to wspaniała pamiątka po ukończeniu studiów. Do absolutnych “must have” należą również kredki na histologię, paczka rękawiczek jednorazowych (nitrylowych lub lateksowych), strój na WF wraz z obuwiem sportowym, pęseta anatomiczna, kalkulator naukowy, papier milimetrowy oraz linijka lub ekierka.

Dostęp do dalszej części artykułu,
tylko dla zalogowanych uży
tkowników

Jeśli chcesz kontynuować czytanie przewodnika, zaloguj się
na swój profil, a jeśli jeszcze nie posiadasz konta, to utwórz je teraz!

Rejestracja jest całkowicie darmowa, a po utworzeniu konta uzyskasz dostęp do dodatkowych treści!

NaMedycyne Logo
Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Napisz na czacie

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.