Pielęgniarka

Opis ogólny

Studia pielęgniarskie należą do studiów związanych z nauką o zdrowiu i  mogą obywać się na poziomie studiów pierwszego (licencjackie) lub drugiego (magisterskie) stopnia.
Program nauczania koncentruje się na tematach związanych bezpośrednio z pielęgniarstwem, ale również z zasadami etycznymi i regulacjami prawnymi. W trakcie studiów student będzie mógł poznać również inne nauki medyczne. 
Studia pielęgniarskie w przypadku studiów pierwszego stopnia trwają od 1,5 do 3 lat, a drugiego stopnia 2 lata. Po ukończeniu tych pierwszych uzyskujemy dyplom licencjata, a  po drugich magistra.

Pielęgniarstwo- infografika

Jakie wymagania muszę spełnić?

W zależności od wyboru uczelni do procesu rekrutacyjnego wymagane będą przedmioty maturalne takie jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, informatyka, historia czy wiedza o społeczeństwie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie każdej uczelni. 

Gdzie mogę studiować pielęgniarstwo?

Aktualnie pielęgniarstwo studiować można łącznie na 90 uczelniach, a w tym na 57 uczelniach publicznych i 33 uczelniach prywatnych. Studia pielęgniarskie prowadzone są w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, a także online.

Na specjalnie przygotowanej przez nas mapie możesz sprawdzić, gdzie w Polsce prowadzone są studia pielęgniarskie.  Sprawdź mapę!

Pielęgniarka

Co czeka mnie na studiach?

W trakcie trwania studiów studenci mają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z pielęgniarstwa, podstawowych procedur medycznych, rozległej wiedzy medycznej, położnictwa, dietetyki, nauk psychologicznych i socjologicznych, a także związanej z farmakologią.

Kończąc studia każdy absolwent zdobędzie umiejętności, które pozwolą mu na prowadzenie opieki medycznej, zbieranie wywiadu pielęgniarskiego, pobierania materiału do badań diagnostycznych i wykonywania podstawowych procedur medycznych, a także wspieranie pacjentów podczas leczniczych i rekowalescensyjnych procesów.

Jakie mam perspektywy po ukończeniu studiów?

Każdy absolwent pielęgniarstwa, kończąc studia zdobywa wiedzę, która umożliwia mu podjęcie pracy w:
– szpitalach państwowych i prywatnych;
– placówkach naukowych i wychowawczych;
– zakładach POZ i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
– zakładach opiekuńczo-lecznicznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
– ośrodkach służby medycyny.

Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów. 
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Zostaw komentarz!

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.