Położnictwo

Opis ogólny

Studia położnicze należą do studiów związanych z nauką o zdrowiu i nauk medycznych, które mogą obywać się na poziomie studiów pierwszego (licencjackie) lub drugiego (magisterskie) stopnia.
Program nauczania koncentruje się na tematach związanych bezpośrednio
z położnictwem, ale również z naukami humanistycznymi, psychologicznymi
i społecznymi. W trakcie studiów student będzie mógł poznać również inne nauki medyczne.
Studia położnicze w przypadku studiów pierwszego stopnia trwają 3 lata, a drugiego stopnia 2 lata. Po ukończeniu tych pierwszych uzyskujemy dyplom licencjata,
a po drugich magistra.

Położnictwo- infografika

Jakie wymagania muszę spełnić?

W zależności od wyboru uczelni do procesu rekrutacyjnego wymagane będą przedmioty maturalne takie jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, język polski
lub obcy.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie każdej uczelni.

Gdzie mogę studiować położnictwo?

Aktualnie położnictwo studiować można łącznie na 29 uczelniach, a w tym na 24 uczelniach publicznych i 5 uczelniach prywatnych. Studia położnicze prowadzone
są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na specjalnie przygotowanej przez nas mapie możesz sprawdzić, gdzie w Polsce prowadzone są studia położnicze. Sprawdź mapę!

Położnictwo

Co czeka mnie na studiach?

W trakcie trwania studiów studenci mają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy
i wachlarza umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia porodu, opieką
nad kobietą ciężarną, a także opieki nad noworodkami i matkami.

Jakie mam perspektywy po ukończeniu studiów?

Każdy absolwent położnictwa, kończąc studia zdobywa wiedzę, która umożliwia mu podjęcie pracy w:
– szpitalach państwowych i prywatnych;
– zakładach opieki zdrowotnej jak poradnie lub kliniki;
– instytucjach państwowych;
– szkołach rodzenia.

Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Zostaw komentarz!

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.