Lekarski, lekarz

Opis ogólny

Studia lekarskie należą do studiów związanych z nauką o zdrowiu i naukami medycznymi, które mogą obywają się na poziomie studiów jednolitych magisterskich.
Program nauczania koncentruje się na tematach związanych bezpośrednio z medycyną, ale również z zasadami etycznymi, regulacjami prawnymi, procedurami pielęgniarskimi, statystyką czy psychologią. W trakcie studiów student będzie mógł poznać również inne nauki medyczne, a także jak powinna wyglądać wzorowa współpraca całego zespołu Ochrony Zdrowia.
Studia lekarskie trwają 12 semestrów, czyli 6 lat. Po ich ukończeniu uzyskujemy dyplom
i tytuł lekarza.

Lekarski - infografika

Jakie wymagania muszę spełnić?

W zależności od wyboru uczelni do procesu rekrutacyjnego wymagane będą przedmioty maturalne takie jak biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie każdej uczelni.

Gdzie mogę studiować lekarski?

Aktualnie kierunek lekarski studiować można łącznie na 27 uczelniach, a w tym na 22 uczelniach publicznych i 5 uczelniach prywatnych. Studia lekarskie prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na specjalnie przygotowanej przez nas mapie możesz sprawdzić, gdzie w Polsce prowadzone są studia lekarskie. Sprawdź mapę!

Lekarz chirurg

Co czeka mnie na studiach?

W trakcie trwania studiów studenci mają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy
z przedmiotów przedklinicznych jak anatomia, histologia czy fizjologia, a także
z przedmiotów klinicznych, np. pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia czy psychiatria.

Kończąc studia każdy absolwent zdobędzie umiejętności, które pozwolą mu
na prowadzenie leczenia pacjenta, zbieranie wywiadu lekarskiego, zlecania badań diagnostycznych, badania fizykalnego, a także wiedzę z zakresu podstawowych procedur pielęgniarskich.

Po ukończeniu studiów, można podjąć naukę wybranej specjalizacji, jednak by tego dokonać, należy odbyć 13-miesięczny staż podyplomowy oraz zdać Lekarski Egzamin Końcowy.

Jakie mam perspektywy po ukończeniu studiów?

Każdy absolwent kierunku lekarskiego, kończąc studia zdobywa wiedzę,
która umożliwia mu podjęcie pracy w:
– szpitalach państwowych i prywatnych;
– publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych;
– firmach farmaceutycznych;
– instytucjach badawczych, czy ośrodkach badawczo-rozwojowych;
– sanatoriach;
– pracowniach technicznych i dentystycznych.

Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Zostaw komentarz!

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.