By Daniel

Analiza progów na kierunek lekarski 2024/2025

Prognoza progów na lekarski i lek-dent

Wyniki egzaminów maturalnych są kluczowym wskaźnikiem poziomu edukacji oraz przygotowania uczniów do dalszej nauki na poziomie akademickim. Analiza wyników matur z lat 2023 i 2024 dostarcza cennych informacji na temat zmian w osiągnięciach uczniów, które mogą wpływać na progi punktowe przy rekrutacji na kierunki medyczne.

W niniejszym artykule porównujemy wyniki matur z 2023 i 2024 roku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych przedmiotów, takich jak biologia, chemia, fizyka oraz matematyka na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Skupiamy się na analizie liczby zdających, średnich wyników, mediany, odchylenia standardowego oraz 90 centyla, który jest szczególnie istotny w kontekście progów punktowych na prestiżowe kierunki studiów.

Wyniki naszej analizy wskazują na wyraźne zmiany w wynikach matur, które mogą wpłynąć na obniżenie progów punktowych na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2024/2025. Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami analizy oraz prognozami, które mogą pomóc przyszłym kandydatom w planowaniu dalszej edukacji i przygotowania do rekrutacji na studia medyczne.

Analiza porównawcza wyników matury 2023 i 2024

PrzedmiotPoziomLiczba zdających 2023Liczba zdających 2024Mediana 2023Mediana 2024Średnia 2023Średnia 2024Odchylenie standardowe 2023Odchylenie standardowe 2024
BiologiaR36,52540,536453348402323
ChemiaR21,11320,512453347382826
FizykaR11,76014,459403543412828
Matematyka (P)P151,708247,961766571632425
Matematyka (R)R70,53268,567422845332627

Wyniki matury z 2024 roku wykazują kilka interesujących trendów w porównaniu do wyników z 2023 roku.

Przedmiot Opis statystyczny
Biologia
 • Wzrost liczby zdających o 11%.
 • Spadek mediany wyników o 12 punktów.
 • Spadek średniej wyników o 8 punktów.
 • Stabilność odchylenia standardowego.
Chemia
 • Spadek liczby zdających o 3%.
 • Spadek mediany wyników o 12 punktów.
 • Spadek średniej wyników o 9 punktów.
 • Spadek odchylenia standardowego o 2 punkty.
Fizyka
 • Wzrost liczby zdających o 23%.
 • Spadek mediany wyników o 5 punktów.
 • Spadek średniej wyników o 2 punkty.
 • Stabilność odchylenia standardowego.
Matematyka (poziom podstawowy)
 • Wzrost liczby zdających o 63%.
 • Spadek mediany wyników o 11 punktów.
 • Spadek średniej wyników o 8 punktów.
 • Wzrost odchylenia standardowego o 1 punkt.
Matematyka (poziom rozszerzony)
 • Spadek liczby zdających o 3%.
 • Spadek mediany wyników o 14 punktów.
 • Spadek średniej wyników o 12 punktów.
 • Wzrost odchylenia standardowego o 1 punkt.

Wzrost liczby zdających w przedmiotach takich jak biologia, fizyka oraz matematyka na poziomie podstawowym. Wzrost ten może być wynikiem większej liczby uczniów przystępujących do matury lub zmieniających się preferencji wyboru przedmiotów.

Znaczący spadek średnich wyników oraz mediany w większości przedmiotów. Największy spadek widoczny jest w matematyce na poziomie rozszerzonym, gdzie mediana spadła z 42 punktów w 2023 roku do 28 punktów w 2024 roku. Średnie wyniki również wykazują podobny spadek. Może to sugerować trudniejszy egzamin lub gorsze przygotowanie uczniów w 2024 roku.

Analiza wyników matury z lat 2023 i 2024 wykazuje znaczące zmiany w wynikach zdawanych egzaminów. Wzrost liczby zdających oraz spadek mediany i średnich wyników mogą świadczyć o większej liczbie osób przystępujących do egzaminów z niższymi wynikami lub zmianach w trudności egzaminów. Zmiany te mogą mieć wpływ na progi punktowe na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w nadchodzących latach.

Analiza centyli wyników matur z 2023 i 2024 roku

Przedmiot2024 (80%)2024 (85%)2024 (90%)2023 (80%)2023 (85%)2023 (90%)
Biologia (rozszerzony)9598100929699
Chemia (rozszerzony)939699869195
Matematyka (rozszerzony)949698899396
Matematyka (podstawowy)717682707581
Fizyka (rozszerzony)899396919497

W przypadku Mat PP wykorzystano 89 centyl, a w Mat PR 86 centyl.

Analiza 90 centyla wyników matur z lat 2023 i 2024 pokazuje spadek wyników w 2024 roku we wszystkich przedmiotach. To może wskazywać na ogólną tendencję obniżania się wyników wśród najlepszych uczniów. Prognozowane progi punktowe na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny mogą ulec obniżeniu w związku z niższymi wynikami w 90 centylu.

Prognoza progów punktowych na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Na podstawie analizy danych historycznych oraz trendów w wynikach matur, przewidujemy, że progi punktowe na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny mogą ulec obniżeniu w roku akademickim 2024/2025. Niższe wyniki w 90 centylu oraz ogólny spadek średnich i median wyników wskazują na możliwy spadek progów punktowych, co może być korzystne dla przyszłych kandydatów.

 

Podsumowanie

 

Wyniki naszej analizy wskazują na wyraźne zmiany w wynikach matur, które mogą wpłynąć na obniżenie progów punktowych na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2024/2025. Zalecamy monitorowanie wyników rekrutacji oraz analizę wyników matur w kolejnych latach, aby dostosować prognozy i strategie rekrutacyjne.

Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów. 
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Zostaw komentarz!

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.