Progi punktowe- ludzie

Najnowsze informacje związane z rekrutacją na kierunek lekarski 2024/2025!

Uczelnie publiczne

Nazwa uczelni
(kliknij i dowiedz się więcej)!
Wymagane przedmiotyPróg z rekrutacji 2023/2024Aktualny próg w rekrutacji 2024/2025
BIAŁYSTOK
Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 160 pkt
NS: 99 pkt
S: 163 pkt 
(2 lista)
BIELSKO-BIAŁA
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 148 pkt
(78% Biol PR)
NS:  97 pkt
 
BYDGOSZCZ
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
Biol (PR) lub Mat (PR)
+ Fiz (PR) lub Mat (PR)
lub Chem (PR)
S: 79,5 pkt
NS: 58,5 pkt
S: 79,85 pkt
BYDGOSZCZ
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR)Nowa uczelniaS: 153 pkt
CZĘSTOCHOWA
Uniwersytet
im. Jana Długosza
w Częstochowie
Biol (PR)
+ Chem(PR)
lub Mat (PR)
lub Fiz (PR)
S: 150 pkt
NS: 114 pkt
 
GDAŃSK
Gdański Uniwersytet Medyczny
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 170 pkt
( 82% Biol PR)
NS: 114 pkt
S: 177 pkt 
KALISZ
Uniwersytet Kaliski
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
 S: 135 pkt 
KATOWICE
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 152 pkt
(80% Biol PR)
NS: 111 pkt
S: 163 pkt
KIELCE
Collegium Medicum Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Fiz (PP/PR) + Mat (PP/PR)
S: 144,083 pkt
NS: 113,85 pkt
S: 151,478 pkt
(2 lista)
NS: 128,118 pkt
KRAKÓW
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Mat (PR)
S: 81,33 pkt
NS: 45,67 pkt
S: 78 pkt
LUBLIN
Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) + Mat (PP/PR)
S: 251 pkt
(77% Biol PR)
NS: 212pkt
(62% Biol PR)
S: 252 pkt
LUBLIN
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Biol (PR) + Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 77 pktS: 75 pkt
ŁÓDŹ
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 320 pkt
(56% J Pol)
NS: 254 pkt
 S: 332 pkt
ŁÓDŹ
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi (MON)
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 260 pkt S: 268 pkt, 55,60 test sprawnościowy
NOWY SĄCZ
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
bdS: 276 pkt
NOWY TARG
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
bdS: 136 pkt 
OLSZTYN
Collegium Medicum Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
lub Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
S: 414 pktS; 420 pkt
OPOLE
Uniwersytet Opolski
Biol (PR)
+ Chem (PR)
lub Fiz (PR)
S: 150,87 pktS: 159 pkt 
PŁOCK
Akademia Mazowiecka
w Płocku
Biol (PR),
Chem (PR), Fiz (PR),
Mat (PR)
2 przedmioty
do wyboru
S 67,5 pkt 
POZNAŃ
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR)
S: 162 pkt
NS: 128 pkt
S: 169 pkt (87% Biol)
RADOM
Wydział Nauk Medycznych

i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
S: 388 pkt
NS: 303 pkt
S: 411 pkt
NS: 343 pkt
RZESZÓW
Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Mat (PR) lub Fiz (PR)
S: 312 pkt
NS: 246 pkt
 
SIEDLCE
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 75,60 pkt 
SZCZECIN
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 158 pkt
NS: 100 pkt
S: 170 pkt
WAŁBRZYCH
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
S:222 pktS: 163 pkt
(2 lista)
WARSZAWA
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Fiz (PP/PR) lub Mat (PP/PR)
S: 237,9 pkt
NS: 161,80 pkt
S: 229 pkt (82% Biol)
WARSZAWA
Collegium Medicum
Unwiersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Mat (PP/PR)
S: 74,4 pkt
NS: 64,8 pkt
S: 77 pkt NS: 60,2 pkt
WARSZAWA
Uniwersytet Warszawski
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) + Mat (PP/PR)
+ Ang (PR) + Pol (PP/PR)
S: 77,77 pktS: 83,44 pkt
WROCŁAW
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 242 pkt
NS: 168 pkt
S: 171 pkt
(2 lista)
WROCŁAW
Politechnika Wrocławska
Biol(PR) + Chem(PR) lub Fiz(PR)S: 582,700 pktS: 
WROCŁAW
Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
Nowa uczelnia 
ZABRZE
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 152 pkt
(80% Biol PR)
NS: 111 pkt
S: 163 pkt
ZIELONA GÓRA
Collegium Medicum
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biol (PR), Mat (PR),
Fiz (PR), Chem (PR)
2 wybrane przedmioty
S: 151 pkt
NS: 110 pkt
S: 160 pkt
(2 lista)
Uczelnie prywatne

Nazwa uczelni
(kliknij i dowiedz się więcej)!
Wymagane przedmiotyPróg z rekrutacji 2023/2024Aktualny próg w rekrutacji 2024/2025
DĄBROWA GÓRNICZA
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Biol(PP/PR), Chem(PP/PR)
Fiz(PP/PR), Mat (PP/PR)
2 przedmioty do wyboru
NS: 157,4 pkt 
ELBLĄG 
Akademia Medycznych i Społecznych
Nauk Stosowanych
w Elblągu
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Mat (PR) lub Fiz (PR)
NS: 85,2 pktNS: 129,5 pkt
KATOWICE
Akademia Śląska
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Mat (PR) lub Fiz (PR)
NS:  brak danych 
KRAKÓW
Wydział Lekarski
i Nauk o Zdrowiu
Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Biol (PP/PR), Chem (PP/PR),
Fiz (PP/PR)
2 przedmioty do wyboru
NS: brak danych 
ŁÓDŹ
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
brak danychNS: brak danych 
POZNAŃ
Akademia Nauk Stosowanych
im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
Biol (PR) + Chem (PP/PR)
lub Fiz (PP/PR) lub Mat(PR)
NS: 75 pkt 
WARSZAWA
Uczelnia Medyczna
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
NS: brak danych 
WARSZAWA
Wydział Medyczny
Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Mat (PR) lub Fiz (PR)
NS: brak danych 

Skróty oznaczające wymagane przedmioty maturalne: Biol – Biologia; Chem – Chemia; Mat- Matematyka; Fiz- Fizyka;
Skróty oznaczające poziom matury: PP – Poziom Podstawowy; PR – Poziom Rozszerzony
Skróty oznaczające rodzaj studiów: S – studia stacjonarne; NS – studia niestacjonarne

Uczelnie publiczne

Nazwa uczelni
(kliknij i dowiedz się więcej)!
Wymagane przedmiotyPróg z rekrutacji 2023/2024Aktualny próg w rekrutacji 2024/2025
BIAŁYSTOK
Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 160 pkt
NS: 99 pkt
S: 163 pkt
(2 lista)
BIELSKO-BIAŁA
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 148 pkt
(78% Biol PR)
NS:  97 pkt
 
BYDGOSZCZ
Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy
Biol (PR) lub Mat (PR)
+ Fiz (PR) lub Mat (PR)
lub Chem (PR)
S: 79,5 pkt
NS: 58,5 pkt
S: 79,85 pkt
BYDGOSZCZ
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR)Nowa uczelniaS: 153 pkt
CZĘSTOCHOWA
Uniwersytet
im. Jana Długosza
w Częstochowie
Biol (PR)
+ Chem(PR)
lub Mat (PR)
lub Fiz (PR)
S: 150 pkt
NS: 114 pkt
S: 162 pkt NS: 132 pkt
GDAŃSK
Gdański Uniwersytet Medyczny
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 170 pkt
( 82% Biol PR)
NS: 114 pkt
S: 177 pkt
KALISZ
Uniwersytet Kaliski
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
 S: 135 pkt 
KATOWICE
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 152 pkt
(80% Biol PR)
NS: 111 pkt
S; 163 pkt
KIELCE
Collegium Medicum Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Fiz (PP/PR) + Mat (PP/PR)
S: 144,083 pkt
NS: 113,85 pkt
S: 151,478 pkt
(2 lista)
NS: 128,188 pkt
KRAKÓW
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Mat (PR)
S: 81,33 pkt
NS: 45,67 pkt
S: 78 pkt
LUBLIN
Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) + Mat (PP/PR)
S: 251 pkt
(77% Biol PR)
NS: 212pkt
(62% Biol PR)
S: 252 pkt
LUBLIN
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Biol (PR) + Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 77 pktS: 75 pkt
ŁÓDŹ
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 320 pkt
(56% J Pol)
NS: 254 pkt
S: 332 pkt
ŁÓDŹ
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi (MON)
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 260 pktS: 268 pkt, 55,60 test sprawnościowy
NOWY SĄCZ
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
bdS: 276 pkt
NOWY TARG
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
bdS: 136 pkt 
OLSZTYN
Collegium Medicum Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
lub Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
S: 414 pktS; 420 pkt
OPOLE
Uniwersytet Opolski
Biol (PR)
+ Chem (PR)
lub Fiz (PR)
S: 150,87 pktS: 159 pkt 
PŁOCK
Akademia Mazowiecka
w Płocku
Biol (PR),
Chem (PR), Fiz (PR),
Mat (PR)
2 przedmioty
do wyboru
S 67,5 pkt 
POZNAŃ
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR)
S: 162 pkt
NS: 128 pkt
S: 169 pkt (87% Biol)
RADOM
Wydział Nauk Medycznych

i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
S: 388 pkt
NS: 303 pkt
S: 411 pkt
NS: 343 pkt
RZESZÓW
Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Mat (PR) lub Fiz (PR)
S: 312 pkt
NS: 246 pkt
 
SIEDLCE
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 75,60 pkt 
SZCZECIN
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 158 pkt
NS: 100 pkt
S: 170 pkt
WAŁBRZYCH
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Biol (PR) + Chem (PR)
+ Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
S:222 pktS: 163 pkt
WARSZAWA
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Fiz (PP/PR) lub Mat (PP/PR)
S: 237,9 pkt
NS: 161,80 pkt
S: 229 pkt (82% Biol)
WARSZAWA
Collegium Medicum
Unwiersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Mat (PP/PR)
S: 74,4 pkt
NS: 64,8 pkt
S: 77 pkt NS: 60,2 pkt
WARSZAWA
Uniwersytet Warszawski
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) + Mat (PP/PR)
+ Ang (PR) + Pol (PP/PR)
S: 77,77 pktS: 83,44 pkt
WROCŁAW
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
S: 242 pkt
NS: 168 pkt
S: 171 pkt
WROCŁAW
Politechnika Wrocławska
Biol(PR) + Chem(PR) lub Fiz(PR)S: 582,700 pktS:
WROCŁAW
Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
Biol (PR), Chem (PR),
Fiz (PR), Mat (PR)
2 przedmioty do wyboru
Nowa uczelnia 
ZABRZE
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
S: 152 pkt
(80% Biol PR)
NS: 111 pkt
S: 163 pkt
ZIELONA GÓRA
Collegium Medicum
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biol (PR), Mat (PR),
Fiz (PR), Chem (PR)
2 wybrane przedmioty
S: 151 pkt
NS: 110 pkt
S: 160 pkt
(2 lista)
Uczelnie prywatne

Nazwa uczelni
(kliknij i dowiedz się więcej)!
Wymagane przedmiotyPróg z rekrutacji 2023/2024Aktualny próg w rekrutacji 2024/2025
DĄBROWA GÓRNICZA
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Biol(PP/PR), Chem(PP/PR)
Fiz(PP/PR), Mat (PP/PR)
2 przedmioty do wyboru
NS: 157,4 pkt 
ELBLĄG
Akademia Medycznych i Społecznych
Nauk Stosowanych
w Elblągu
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Mat (PR) lub Fiz (PR)
NS: 85,2 pktNS: 129,5 pkt
KATOWICE
Akademia Śląska
w Katowicach
Biol (PR) + Chem (PR)
lub Mat (PR) lub Fiz (PR)
NS:  brak danych 
KRAKÓW
Wydział Lekarski
i Nauk o Zdrowiu
Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Biol (PP/PR), Chem (PP/PR),
Fiz (PP/PR)
2 przedmioty do wyboru
NS: brak danych 
ŁÓDŹ
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
brak danychNS: brak danych 
POZNAŃ
Akademia Nauk Stosowanych
im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
Biol (PR) + Chem (PP/PR)
lub Fiz (PP/PR) lub Mat(PR)
NS: 75 pkt 
WARSZAWA
Uczelnia Medyczna
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR)
NS: brak danych 
WARSZAWA
Wydział Medyczny
Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie
Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR)
+ Mat (PR) lub Fiz (PR)
NS: brak danych 

Skróty oznaczające wymagane przedmioty maturalne: Biol – Biologia; Chem – Chemia; Mat- Matematyka; Fiz- Fizyka;
Skróty oznaczające poziom matury: PP – Poziom Podstawowy; PR – Poziom Rozszerzony
Skróty oznaczające rodzaj studiów: S – studia stacjonarne; NS – studia niestacjonarne

Sprawdź progi z rekrutacji 2023/2024!

Lekarski (stacjonarne)

Nazwa uczelniProgi punktowe
Białystok (UMB)175 | 169 | 167 | 165 | 165 | 164 | 163 | 163 | 163 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 160
Bielsko-Biała (SUM)172 | 163 | 158 | 155 | 153 | 152 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148
Bydgoszcz (UMK)83,2 | 82,5 | 82,15 | 81,85 | 81,4 | 81,2 | 81,15 | 81 | 80,75 | 80,05 | 79,8
Częstochowa (UJD)170 | 167 | 165 | 160 | 157 | 156 | 155 | 155 | 153 | 152 | 151 | 150 | 150
Gdańsk (GUMed)185 | 180 | 177 | 175 | 175 | 175 | 174 | 174 | 174 | 173 | 173 | 171,42 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
Kalisz (AK)169 | 160 | 154 | 152 | 151 | 150 | 148 | 147 | 145 | 143 | 142 | 140 | 137 | 135
Katowice (SUM)171 | 163 | 159 | 157 | 154 | 153 | 153 | 152
Kielce (UJK)168,47 | 157,95 | 157,066 | 156,87 | 154,681 | 153,8 | 153,496 | 152,38 | 151,671 | 149,656 | 149,357 | 147,6 | 145,7 | 145,268 | 144,75 | 144,083
Kraków (UJ)85 | 82
Lublin (UMLub)262 | 257 | 256 | 255 | 253 | 253 | 252 | 251
Lublin (KUL)85 | 79 | 78 | 77 | 77
Łódź (UMED)340 | 340 | 340 | 336 | 330 | 324 | 320 | 320 | 320
Łódź (MON)270 | 266 | 266 | 266 | 264 | 262 | 260 | 260
Nowy Sącz (ANS-NS)286 | 279 | 276 | 276
Nowy Targ (PPUZ)145 | 140 | 137 | 136
Olsztyn (UWM)431 | 417 | 414
Opole (UO)170 | 160 | 159 | 158 | 156 | 155,78 | 155,68 | 154,72 | 153,78 | 153 | 152,8 | 152,75 | 151,83 | 150,87
Płock (AMP)75,5 | 75 | 74 | 73,5 | 72,5 | 72 | 70 | 67,5
Poznań (UMP)180 | 173 | 170 | 170 | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 162
Radom (UTHRad)438 | 408 | 407 | 410 | 406 | 400 | 398 | 397 | 392 | 388
Rzeszów (UR)332 | 326 | 324 | 320 | 318 | 314 | 312
Siedlce (UPH)80,800 | 76,20 | 75,6
Szczecin (PUM)170 | 162 | 158 | 158
Wałbrzych (UMW)229 | 227 | 227 | 226 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 222
Warszawa (WUM)252 | 245 | 242 | 240,6 | 240 | 240 | 239,2 | 239 | 239 | 238,7 | 238,6 | 238,2 | 238 | 237,9
Warszawa (UKSW)86,80 | 78,8 | 77,9 | 76,5 | 76,4 | 76 | 75,2 | 74,4
Warszawa (UW)87,54 | 80,31 | 79,59 | 79,160 | 78,96 | 78,59 | 78,46 | 78,16 | 77,89 | 77,77 | 77,77
Wrocław (UMW)262 | 255 | 252 | 251 | 250 | 250 | 249 | 249 | 248 | 248 | 247 | 246 | 246 | 245 | 245 | 243 | 243 | 242
Wrocław (PWR)625,450 | 623,7
Zabrze (SUM)171 | 163 | 159 | 157 | 156 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 153 | 153 | 152
Zielona Góra (UZ)173 | 167 | 165 | 164 | 162 | 160 | 157 | 155 | 154 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153

Lekarski (niestacjonarne)

Nazwa uczelniProgi punktowe
Białystok (UMB)124 | 117 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 111 | 111 | 110 | 110 | 108 | 106 | 106 | 103 | 102
Bielsko-Biała (SUM)132 | 117 | 110 | 108 | 108 | 104 | 97 | 97
Bydgoszcz (UMK)69 | 66 | 65 | 64,4 | 64 | 64 | 62,95 | 62,85 | 57,8
Częstochowa (UJD)133 | 121 | 114
Dąbrowa Górnicza (WSB)157,4
Gdańsk (GUMed)140 | 129 | 127 | 124 | 124 | 142 | 121 | 120 | 117 | 115 | 114 | 114
Elbląg (AMiSNS)157,40 | 125,4 | 107,9 | 85,2
Katowice (ŚUM)136 | 128 | 126 | 122 | 121 | 120 | 118 | 115 | 111
Katowice – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WSTK)
Kielce (UJK)135,35 | 120,55 | 113,85
Kraków (UJ)48 | 45,67
Kraków – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Lublin (UMLub)225 | 225 | 218 | 215 | 213 | 212 | 212
Lublin (KUL)
Łódź (UMED)280 | 260 | 260 | 260 | 260
Łódź (SAN)
Olsztyn (UWM)
Opole (UO)136 | 123 | 123 | 119 | 118 | 115,67 | 115,62 | 112 | 110 | 103 | 100
Poznań (UMP)135 | 132 | 128 | 130 | 130 | 130
Poznań (ANSM)75
Radom (UTHRad)368 | 304
Rzeszów (UR)282 | 260 | 254 | 248 | 246
Szczecin (PUM)132 | 130 | 122 | 117 | 111 | 100
Warszawa (WUM)195,4 | 178,2 | 172,5 | 170,2 | 168 | 167,3 | 166,7 | 166,2 | 165,8 | 164,6 | 162,9 | 161,8
Warszawa (UKSW)64,8
Warszawa – im. Marii Skłodowskiej – Curie (CM MSC)
Warszawa (Łazarski)
Wrocław (UMW)200 | 184 | 179 | 176 | 173 | 171 | 170 | 168
Wrocław (PWR)
Zabrze (SUM)137 | 128 | 123 | 122 | 120 | 119 | 116 | 115 | 114
Zielona Góra (UZ)144 | 129 | 123 | 118 | 116 | 115 | 113 | 110

Sprawdź najnowsze progi na kierunek lekarski!

Publikacja progów na kierunek lekarski to zawsze ekscytujący moment, na który czeka masa kandydatów i osób zainteresowanych tematem. Poniżej znajdziesz na bieżąco aktualizowane progi na studia stacjonarne i niestacjonarne, wymagane przedmioty maturalne, a także wykresy prezentujące minimalne liczby punktów, które zapewniały przyjęcie na studia lekarskie w poprzednich latach.

Progi na kierunek lekarski 2024/2025 - Aktualizacja na bieżąco!

Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR), Chemia (PR), Fizyka (PR), Matematyka (PR)
  2 przedmioty do wyboru
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 320 pkt (Biol PR 56%)
  b) Studia niestacjonarne – 254 pkt
 3. Aktualny próg:
                     S: 332 pkt
                     NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny ŁDZ
Progi na lekarski niestacjonarny (2)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (MON)

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR), Chemia (PR), Fizyka (PR), Matematyka (PR)
  2 przedmioty do wyboru
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:  260 pkt.
 3. Aktualny próg:
                                       S:  268 pkt, 55,6 test sprawnościowy
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski MON
Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Fizyka (PR) 
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 162 pkt 
  b) Studia niestacjonarne – 128 pkt
 3. Aktualny próg:
           S: 169 pkt (87% Biol)
           NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny (1)
Progi na lekarski niestacjonarny (6)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (WNMK + WNMZ)

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Fizyka (PR) lub Matematyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne –
    Bielsko-Biała: 148 pkt (78% Biol PR)
    Katowice/Zabrze: 152 pkt (80% Biol PR)
  b) Studia niestacjonarne –
   Bielsko-Biała: 97 pkt
  Katowice/Zabrze: 111 pkt
 3. Aktualny próg:
  Bielsko-Biała S: 
  Bielsko- Biała NS:
  Katowice/Zabrze S : 163 pkt
  Katowice/Zabrze NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Progi na lekarski niestacjonarny
Katowice
Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PP/PR) + Chemia (PP/PR)
  + Fizyka (PP/PR) lub Matematyka (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 237,9 pkt 
  b) Studia niestacjonarne – 161,8 pkt
 3. Aktualny próg:
    S: 229 pkt (82% Biol)
    NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny (3)
Progi na lekarski niestacjonarny (8)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Fizyka (PR) + Matematyka (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
 3. a) Studia stacjonarne – 251 pkt (Biol PR 77%)
  b) Studia niestacjonarne – 212 pkt (Biol PR 62%)
 4. Aktualny próg:
  S: 252 pkt
  NS:
 5. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny (4)
Progi na lekarski niestacjonarny
Lublin
Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR), Chemia (PR), Fizyka (PR), Matematyka (PR)
  2 przedmioty do wyboru
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 160 pkt 
  b) Studia niestacjonarne – 102 pkt 
 3. Aktualny próg:
  S: 166| 163 pkt
  NS:
 4. Poprzednie progi:

Gdański Uniwersytet Medyczny

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Fizyka (PR) lub Matematyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 170 pkt (82% Biol PR)
  b) Studia niestacjonarne – 114 pkt
 3. Aktualny próg:
   S: 177 pkt
  NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Progi na lekarski niestacjonarny
Gdańsk
Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Fizyka (PR) lub Matematyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 158 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 100 pkt
 3. Aktualny próg:
                                        S: 170 pkt
                                        NS:
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Progi na lekarski niestacjonarny

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) lub Matematyka (PR)
  + Fizyka (PR) lub Matematyka (PR) lub Chemia (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 79,5 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 58,50 pkt
 3. Aktualny próg:
  S: 79,85 pkt
  NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Bydgoszcz
Zielona Góra

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR), Matematyka (PR), Fizyka (PR), Chemia (PR)
  2 wybrane przedmioty
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 152 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 110 pkt
 3. Aktualny próg:
  S:  164| 160 pkt
  NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Progi na lekarski niestacjonarny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) + Matematyka (PP/PR) lub Fizyka (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 388 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 303 pkt
 3. Aktualny próg:
  S: 411 pkt
   NS: 343 pkt
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Radom
Warszawa

Collegium Medicum Unwiersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PP/PR) + Chemia (PP/PR) + Matematyka (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 74,4 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 64,8 pkt
 3. Aktualny próg:
  S: 77 pkt
  NS:  60,2 pkt
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski niestacjonarny

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) + Matematyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 81,33 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 45,67 pkt
 3. Aktualny próg:
                                   S: 
                                   NS: 
 4. Poprzednie progi:
Kraków
Rzeszów

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Matematyka (PR) lub Fizyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2022/2023r.: 
  a) Studia stacjonarne – 312 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 246 pkt
 3. Aktualny próg:
                                        S: 
                                        NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Progi na lekarski niestacjonarny

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PP/PR) + Chemia (PP/PR)
  lub Matematyka (PP/PR) lub Fizyka (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 414 pkt
 3. Aktualny próg:
                                           S: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Olsztyn
Opole

Uniwersytet Opolski

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Fizyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 150,87 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 100 pkt
 3. Aktualny próg:
   S: 159 pkt
   NS: 
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR), Chem (PR),
  Fiz (PR), Mat (PR)
  2 przedmioty do wyboru
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne –
  Wrocław: 242 pkt
  Wałbrzych: 222 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 168 pkt
 3. Aktualny próg:
  Wrocław: 177| 171 pkt
  Wałbrzych: 171| 163 pkt
   NS:
 4. Poprzednie progi: 
Progi na lekarski niestacjonarny
Wrocław
Miasto

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) + Fizyka (PP/PR) + Matematyka (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 144,083 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 113,85 pkt
 3. Aktualny próg: 
  S: 163,08| 151,478 pkt
  NS: 128, 188 pkt
 4. Poprzednie progi:
Progi na lekarski stacjonarny
Progi na lekarski niestacjonarny

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Matematyka (PR) lub Fizyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia niestacjonarne – 85,2 pkt
 3. Aktualny próg:
  NS: 
 4. Poprzednie progi:
Elbląg
Warszawa

Wydział Medyczny Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PP/PR) + Chemia (PP/PR) + Matematyka (PR) lub Fizyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia niestacjonarne – niepodany
 3. Aktualny próg:
 4. Poprzednie progi:

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PP/PR) + Chemia (PP/PR)
  + Matematyka (PP/PR) lub Fizyka (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia niestacjonarne – niepodany
 3. Aktualny próg:
 4. Poprzednie progi:
Warszawa
Katowice

Akademia Śląska w Katowicach

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Matematyka (PR) lub Fizyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia niestacjonarne – niepodany
 3. Aktualny próg:
 4. Poprzednie progi:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PR) + Chemia (PR) lub Matematyka (PR) lub Fizyka (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 150 pkt
  b) Studia niestacjonarne – 114 pkt
 3. Aktualny próg:
   S: 162 pkt
   NS: 132 pkt
 4. Poprzednie progi:
Częstochowa
Kraków

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biologia (PP/PR), Chemia (PP/PR),  Fizyka (PP/PR)
  dwa przedmioty do wyboru
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia niestacjonarne – niepodany
 3. Aktualny próg:
 4. Poprzednie progi:
Kalisz

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2022/2023r.: 
  a) Studia stacjonarne – 135 pkt
 3. Aktualny próg:
  S: 
 4. Poprzednie progi:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR) + Chem (PR), Fiz (PR), Mat (PR)
  2 przedmioty do wyboru
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 77 pkt
 3. Aktualny próg:
                                        S: 75 pkt
 4. Poprzednie progi:
Lublin
Płock

Akademia Mazowiecka w Płocku

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR), Chem (PR), Fiz (PR), Mat (PR)
  2 przedmioty do wyboru
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 67,5 pkt
 3. Aktualny próg:
                                     S:
 4. Poprzednie progi:

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR)+ Chem (PP/PR) lub Fiz (PP/PR) lub Mat (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia niestacjonarne- 75 pkt
 3. Aktualny próg:
       NS:
 4. Poprzednie progi:
Poznan
Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR) + Chem (PR) + Fiz (PR) lub Mat (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 75,6 pkt
 3. Aktualny próg:
                                      S:
 4. Poprzednie progi:

Uniwersytet Warszawski

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR)+ Chem (PR)lub Fiz (PR)+ Mat (PP/PR)+ Ang (PR)+ Pol (PP/PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 77,77 pkt
 3. Aktualny próg:
    S: 83,44 pkt
 4. Poprzednie progi:
Warszawa
Wrocław

Politechnika Wrocławska

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 582,700 pkt
 3. Aktualny próg:
                                     S: 
 4. Poprzednie progi:

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia stacjonarne – 276 pkt
 3. Aktualny próg:
                                    S: 
 4. Poprzednie progi:
Nowy Sącz
Nowy Targ

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.: 
  a) Studia stacjonarne – 136 pkt
 3. Aktualny próg: 
                                  S: 
 4. Poprzednie progi:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
  Biol (PP/PR)+ Chem (PP/PR) lub Fiz (PP/PR) lub Mat (PP/PR)
  (2 przedmioty do wyboru)
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2023/2024r.:
  a) Studia niestacjonarne- 157,4 pkt
 3. Aktualny próg:
  NS: 
 4. Poprzednie progi:
Dąbrowa Górnicza
Łodź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 1. Wymagane przedmioty maturalne:
 2. Ostatni próg w rekrutacji 2022/2023r.: 
  a) Studia niestacjonarne – brak danych
 3. Aktualny próg:                                      
 4. Poprzednie progi:
Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów. 
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

1 odpowiedź
comment-image

Zostaw komentarz!

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.