By Daniel

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Opis uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest jedną z wyższych uczelni w Polsce, której głównym celem jest kształcenie w obszarach nauk stosowanych. Uczelnia ta oferuje różnorodne kierunki studiów zorientowane na praktyczne wykorzystanie wiedzy w konkretnych dziedzinach. Jest to nowoczesna instytucja edukacyjna, której programy nauczania są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wymagań przemysłu i biznesu.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu skupia się na praktycznym podejściu do nauki, zapewniając studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia poprzez praktyki zawodowe, projekty badawcze oraz współpracę z firmami i instytucjami. Uczelnia stawia na rozwój kompetencji zawodowych, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Ponadto, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dba o wysoką jakość nauczania poprzez wykwalifikowaną kadrę naukową oraz nowoczesną infrastrukturę edukacyjną, która umożliwia studentom korzystanie z najnowszych technologii i narzędzi dydaktycznych. Uczelnia stawia również na rozwój badań naukowych w obszarach stosowanych, wspierając innowacyjne projekty badawcze i działając jako centrum transferu technologii.

Historia uczelni

Uczelnia powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku i rozpoczęła swoją działalność 1 lipca tego samego roku. Minister Edukacji Narodowej nadał Uczelni nowy statut poprzez zarządzenie nr 11 z dnia 29 lipca 1998 roku. Od 1 października 2022 roku, zmieniono nazwę tej instytucji na Akademię Nauk Stosowanych.

Lokalizacja rektoratu

Ul. Staszica 1,
33–300 Nowy Sącz

Strona internetowa uczelni

Kształcenie

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu kształci studentów na sześciu wydziałach: Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Wydział Nauk Inżynieryjnych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu studenci mogą studiować kierunek lekarski, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i dietetykę.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Władze uczelni

Poniżej prezentujemy Władze Rektorskie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Rektor:

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia: dr Halina Potok
Kanclerz: mgr inż. Rafał Góra
Kwestor: mgr Halina Marcisz

Galeria zdjęć

Zobacz także galerię zdjęć Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Podziel się opinią o uczelni

NaMedycyne.pl to portal tworzony przez studentów dla studentów. Twoja opinia jest dla nas najważniejsza! Podziel się swoimi przemyśleniami i odczuciami na temat Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Zostaw komentarz!

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.