By Daniel

Biostatystyka – opis kierunku

Opis ogólny

Studia o kierunku biostatystyka należą do studiów związanych z nauką o zdrowiu i mogą odbywać się jedynie na poziomie studiów pierwszego (licencjackie) stopnia.
Program nauczania skupia się głównie na tematach związanych bezpośrednio
z zagadnieniami biostatystyki, ale również analiz matematycznych, analizami danych, czy technologiami informacyjnymi.
W trakcie studiów student będzie mógł poznać również inne nauki medyczne.


Studia o kierunku biostatystyka trwają 3 lata, a po ich ukończeniu uzyskujemy dyplom licencjata.

Biostatystyka- infografika

Jakie wymagania muszę spełnić?

W zależności od wyboru uczelni do procesu rekrutacyjnego wymagane będą przedmioty maturalne takie jak biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka, czy filozofia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie każdej uczelni.

Gdzie mogę studiować biostatystykę?

Biostatystykę studiować można obecnie na 1 uczelni publicznej, na której zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Na specjalnie przygotowanej przez nas mapie możesz sprawdzić, gdzie w Polsce prowadzone są studia biostatystyczne. Sprawdź mapę!

biostatystyka

Co czeka mnie na studiach?

W trakcie trwania studiów studenci mają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy
z zakresu podstawowych przedmiotów oraz pojęć biostatystycznych, zasad analizy matematycznej oraz analizy danych, podstaw programowania, a także metod statystycznych wykorzystywanych zarówno w medycynie jak i w naukach biologicznych.

Kończąc studia każdy absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu rozszerzonych analiz biostatystycznych, zastosowania metod matematycznych i informatycznych
w biostatystyce, a także opracowywania metod badań statystycznych.

Jakie mam perspektywy po ukończeniu studiów?

Każdy absolwent biostatystyki, kończąc studia zdobywa wiedzę, która umożliwia mu podjęcie pracy w:
– instytucjach i placówkach oświaty;
– placówkach badawczych i naukowych;
– firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych;
– instytucjach zajmujących się przetwarzaniem danych.

Dołącz do naszej społeczności!

NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!

Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!

Zostaw komentarz!

NaMedycyne to portal dla kandydatów na kierunki medyczne oraz studentów tych kierunków.

NEWSLETTER

Możesz się wypisać w każdym momencie.