Zasady rekrutacji na medycyne 2020

Nazwa Uczelni maturalne przedmioty X-wynik rekrutacji
CM UJ Kraków (klik link do komisji rekrutacyjnej) biol_PR + chem_PR + mat_PR X= (biol_PR + chem_PR + mat_PR)/3
WUM Warszawa biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) X = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7)
GUMED Gdańsk biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) X= biol_PR + chem/fiz/mat_PR
UMED Wrocław biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) X = biol_PR + chem_PR + PP/PR mat/fiz

UMED Łódź 2 do wyboru z: biol_PR, chem_PR, fiz_PR  mat_PR X = X*2 + Y*2
gdzie:
X – 1 z wybranych przedmiotów
Y – 2 z wybranych przedmiotów
UMP Poznań biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) X = biol_PR + chem/fiz PR
UMB Białystok biol_PR + (chem_PR/ fiz_PR/ mat_PR) X = biol_PR + chem/fiz/mat PR
UMLUB Lublin biol_PR + mat_PP/PR + chem_PR/fiz_PR) X = biol_PR + mat*1 + chem/fiz PR
PUM Szczecin 2 z: biol_PR /chem_PR/ fiz_PR /mat_PR X = przedmiot 1 + przedmiot 2
ŚUM w Katowicach biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) X = biol_PR + wybrany przedmiot PR
CM UMK Bydgoszcz biol_PR/ mat_PR + chem_PR/ fiz_PR/ mat_PR X = biol/mat_PR*0,55 + chem/fiz/mat*0,45
UWM Olsztyn biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR X = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
UMED Łódź (MON) 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR X = X*2 + Y*2
gdzie:
X – pierwszy z wybranych przedmiotów
Y – drugi z wybranych przedmiotów
UJK Kielce biol_PR + chem_PR + (mat/fiz; PP/PR) X = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1
UR Rzeszów biol_PR + chem_PR/ fiz_PR/mat_PR X = biol_PR + wybrany przedmiot;
PR*2
UZ Zielona góra 2 do wyboru spośród biol_PR/chem_PR/ fiz_PR/mat_PR X = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
UTH Radom biol_PR + chem_PR + (mat/fiz  PP/PR) X = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
UP Opole biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) X = biol_PR + chemPR/fizPR
UKSW Warszawa biol + chem + matem

X = p1W1 + p2W+ p3W3
W (dla bio i chem PP*0,2; PR 0,4 ; dla matem PP 0,1 ;0,2)
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (uczelnia niepubliczna)


Krakowska Akademia im.
A. Frycza Modrzewskego

biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR)2 spośród 3 : biol , chem , fiz


X = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,5; PR*2


X =suma dwóch spośród trzech do wyboru (biol,chem,fiz)
PP* 0,5 PR : 1


3+