Terminy rekrutacji na medycynę 2020

Przedstawiamy Wam aktualne terminy rekrutacji na medycynę w roku 2020. Informujemy, że dotyczą one studiów stacjonarnych. Dodatkowo w związku z aktualną sytuacją epidemiczną zalecamy systematyczne sprawdzanie aktualizacji odnośnie terminów rekrutacyjnych na stronach poszczególnych uczelni. Życzymy miłej lektury!

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1 czerwca – rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w IRK   

17 sierpnia – ostatni dzień wyboru kierunku i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

19 sierpnia – ZAMKNIĘCIE SYSTEMU (Kandydat ma poprawnie wypełnioną aplikację

oraz zarejestrowaną opłatę rekrutacyjną w IRK)

24 sierpnia – przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów od Kandydatów

zakwalifikowanych do przyjęcia

Uniwersytet Jagielloński

1 lipca – 23 sierpnia – zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 23 sierpnia – termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów

do 25 sierpnia księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Brak danych

Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku

8.06-17.08.2020r – rejestracja i opłata rekrutacyjna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1.07 – 17.08rejestracja elektroniczna, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienie wyników egzaminów maturalnych

Śląski Uniwersytet Medyczny

25.05.2020 – 18.08.2020 do godz. 23.59 – termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury na wszystkie kierunki studiów

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

od 01.07.2020 od godz. 10:00 do 18.08.2020 do godz. 23:59

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

15.06 – 06.08.2020 – rejestracja on-line i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

17.08.2020 do godz. 15.00 – ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów oraz uzupełnienia i zatwierdzenia pozostałych danych

Pomorski Uniwersytet Medyczny

11.05-12.08.2020 terminy rejestracji oraz wpłaty opłaty rekrutacyjnej  termin złożenia dokumentów – informacje na listach rankingowych

03.07-19.08.2020 – wpisywanie wyników matur

Gdański Uniwersytet Medyczny

30.06.2020 r – najpóźniejszy początek rekrutacji

30.09.2020 r. –  zakończenie rekrutacji

Uniwersytet w Opolu

20.04.2020 08:00 – początek rekrutacji

18.08.2020 15:00 – koniec rekrutacji

Uniwersytet w Zielonej Górzej

01.06.2020 – początek elektronicznej rejestracji

Wstępne kwalifikacje kandydatów na rok akademicki 2020/2021 rozpoczną się po ogłoszeniu wyników matur w sierpniu 2020 roku.

Uniwersytet w Radomiu

15 maja – udostępnienie kandydatom na studia systemu SIRK

Do 10 lipca – rejestracja w systemie SIRK

11 lipca – zamknięcie systemu SIRK

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Brak aktualnych danych

Uniwersytet w Kielcach

01.06.2020 – rozpoczęcie rejestracji

17.08.2020 – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Początek rekrutacji – 02.06.2020 00:00

Zakończenie rekrutacji – 18.08.2020 23:59

Uniwersytet w Rzeszowie

Ramowe terminy rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej obejmują okres od 18 maja 2020 r. do 25 września 2020 r.

UKSW

13 lipca – początek rejestracji w systemie IRK

Druga połowa sierpnia – Planowany koniec rejestracji w systemie IRK (zapisów na kierunki studiów), ogłoszenie wyników oraz przyjmowanie dokumentów od kandydatów

0