Terminy ogłaszania list rankingowych 2020 na kierunki medyczne

 • WUM Warszawa:
 • UMP Poznań: 21.08.2020
 • ŚUM Katowice: 20.08.2020
 • UMED Łódź: 
 • UMED Łódź MON:
 • GUMED Gdańsk: 17.08.2020
 • CM UJ Kraków: 31.08.2020
 • UMED  Wrocław: 20.08.2020
 • CM UMK Bydgoszcz: 24.08.2020
 • PUM Szczecin: 24.08.2020
 • CM UWM Olsztyn:
 • UM LUB Lublin: 18.09.2020
 • UMB Białystok: 21.08.2020
 • Kielce: 19.08.2020
 • Opole: 21.08.2020
 • Radom: 3.09.2020
 • Rzeszów:
 • UKSW Warszawa: 
 • Zielona Góra: 18.08.2020
0