Medycyna na Ukrainie

Realia studiów medycznych na Ukrainie

Co roku do egzaminu maturalnego z biologii podchodzi około 47 tysięcy osób, a maturą z chemii jest zainteresowanych prawie 27 tysięcy licealistów. Większość z nich marzy o dostaniu się na studia medyczne. Niestety pomimo zwiększających się limitów miejsc na kierunkach medycznych, wciąż tylko trochę ponad pięć tysięcy aplikantów ma realną szansę na podjęcie bezpłatnych studiów w Polsce.

Skutkiem tego jest zwiększona konkurencja między kandydatami. Samo czesne za rok studiów w trybie niestacjonarnym wynosi bowiem w zależności od uczelni od 30 do nawet 55 tysięcy złotych i może być nie do udźwignięcia dla przeciętnej polskiej rodziny. Dla aplikantów, którzy nie dostali się na studia stacjonarne o wiele atrakcyjniejszą alternatywą mogą być studia medyczne za granicą.

Wśród Polaków dominującym kierunkiem jest Ukraina, gdzie renomowane uczelnie oferują studia w języku angielskim za mniej niż połowę czesnego, które życzą sobie polskie uczelnie za analogiczne studia. Wbrew funkcjonującym w społeczeństwie mitom, najlepsze ukraińskie uczelnie oferują europejski poziom nauczania i są akredytowane przez międzynarodowe organizacje zrzeszające szkoły wyższe.

Skomplikowana rekrutacja na studia na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie są przede wszystkim drugą szansą dla osób, którym nie poszła matura albo dla tych, którzy wolą wydać mniejsze pieniądze na czesne, nauczyć się słownictwa medycznego po angielsku i studiować w międzynarodowej atmosferze pod okiem światowej sławy specjalistów. Większość ukraińskich uniwersytetów prowadzi rekrutację na podstawie egzaminu wstępnego lub rozmów kwalifikacyjnych, a dodatkowo w swoich decyzjach posiłkuje się ocenami z liceum oraz wynikami z matur.

Mimo że mitem jest to, że osoba bez zdanej matury ma szansę na studia we Lwowie , Tarnopolu czy Iwano-Frankowsku, to nawet osoba mająca wyniki maturalne lekko przekraczające 30% ma szansę podjąć studia na ukraińskich uczelniach, jeśli tylko dobrze zaprezentuje się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Sam proces rekrutacyjny jest skomplikowany i wymaga dobrej znajomości technik aplikacyjnych. Uczelnie wymagają między innymi osobistego złożenia poświadczonego notarialnie kompletu dokumentów, tłumaczeń przysięgłych świadectw oraz dyplomów, a terminy rekrutacji są bezwzględnie przestrzegane. W konsekwencji, większość osób aplikujących na studia medyczne na Ukrainie korzysta z pomocy profesjonalnych doradców aplikacyjnych.

Liczne zalety studiów medycznych na Ukrainie

Największym plusem studiowania medycyny na Ukrainie jest jej niski koszt. Rok studiów kosztuje od 3,5 tys. dolarów (w Kijowie) do 4,9 tys. we Lwowie, a średnio 4 tys., czyli około 15 tys. zł – ponad dwa razy mniej niż w Polsce. Dodatkowo koszty życia na Ukrainie bardziej przypominają życie na wsi niż w mieście. W Kijowie, liczącej ponad 3 mln mieszkańców metropolii, koszt biletu na metro to równowartość złotówki, smaczny obiad można dostać za 11 zł, a czynsz wynajmu mieszkania to od 500 do 800 zł.

Program studiów medycznych na Ukrainie jest podobny do tradycyjnego programu kształcenia obecnego na niektórych uczelniach medycznych w Polsce. Poziom nauczania nie odbiega od tego w Polsce: na Ukrainie funkcjonuje system państwowych egzaminów medycznych, które pilnują standardów kształcenia na poszczególnych uczelniach. Podczas studiów na Ukrainie przewidziany jest także kurs języka rosyjskiego, w stopniu umożliwiającym komunikację z rosyjskojęzycznymi pacjentami, a dla chętnych również języka ukraińskiego. Dzięki temu podczas studiów można opanować w naturalny sposób trzy języki, które na dodatek są dość łatwe do nauki dla Polaków.

Studia medyczne na Ukrainie to szansa na zdobycie tytułu lekarza, który po nostryfikacji jest równorzędny polskiemu tytułowi, a także na poznanie wielu ludzi pochodzących z najróżniejszych krajów świata i nauczenie się trzech języków obcych. Problemem jest jednak złożona, wieloetapowa rekrutacja, która z uwagi na nadmierną biurokrację może być niełatwym orzechem do zgryzienia dla osób aplikujących samodzielnie. Poza tym ¾ stron uczeni ukraińskich jest pisanych w cyrylicy. Dlatego warto przy aplikacji skorzystać z pomocy osób mających duże doświadczenie na tym polu.

Obecnie największym i najbardziej profesjonalnym pośrednikiem aplikacyjnym w Polsce jest Lagunita Education, która zrzesza absolwentów najlepszych uczelni na świecie.

8+