Medycyna liczba osób na jedno miejsce

Opadł już kurz zamieci piaskowej zwanej rekrutacją na medycynę w sezonie 2019. Przyszedł czas refleksji, podsumowań. Na początek przygotowaliśmy dla Was liczbę osób na jedno miejsce. Dawny tzw. wskaźnik trudności “dostania się” na studia. Pragniemy zwrócić uwagę, że w rekrutacji na medycynę, nie ma on tak klarownej koincydencji. Zresztą sami oceńcie 🙂

Kierunek lekarski stacjonarny
(LICZBA OSÓB/WNIOSKÓW OPŁACONYCH NA 1 MIEJSCE)
UJK Kielce – 29,57
UR Rzeszów – 28,73
CM UMK Bydgoszcz – 17,8
UMB Białystok – 16,3
UWM Olsztyn – 15,11
UMLUB Lublin – 11,21
UMP Poznań – 9,64
GUMED Gdańsk – 8,22
UMED Łódź – 6,94
WUM Warszawa – 5,12
CM UJ Kraków – 4,73

Kierunek lekarsko-dentystyczny stacjonarny
UMP Poznań – 17,21
UMLUB Lublin – 16,63
UMB Białystok – 16,4
GUMED Gdańsk – 15,66
UMED Łódź – 11,92
WUM Warszawa – 8,80
CM UJ Kraków 5,20
1+