Limity przyjęć na medycynę 2019

Limit przyjęć na kierunek lekarski w roku akademickim 2019/2020

Na kierunku lekarskim projektowany limit miejsc ogółem wynosi 8331 miejsc (7846 miejsc w roku roku akademickim 2018/2019)  (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 5122 miejsc(4678 miejsc w roku roku akademickim 2018/2019), na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim – 1308 miejsc (1277 miejsc w roku roku akademickim 2018/2019 oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski – 1901miejsc.)

Obserwujemy utrzymujący się trend wzrostu limitów przyjęć na kierunek lekarski widoczny od wielu lat.  To co najistotniejsze i warte uwagi to w nadchodzącym sezonie rekrutacyjny osoby rekrutujące się będą miały o 444 (daje to ~ 10 % wzrost liczby miejsc w stosunku to roku ubiegłego! ) miejsc więcej na kierunek lekarski stacjonarny w stosunku do roku akademickiego 2018/2019.

Nowością jest propozycja 80 miejsc na potrzeby wojskowej służby zdrowia na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

KIERUNEK LEKARSKI 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Natomiast na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit wynosi 1416 miejsc ( w stosunku do 1395 w roku ubiegłym) (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 823 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim – 266 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski – 327 miejsc.)

PORÓWNANIE PODZIAŁU MIEJSC NA KIERUNEK LEKARSKI NA POSZCZEGÓLNE UCZELNIE

(kliknij w obrazek aby wyświetlić pełną rozdzielczość)

 

 

 

źródło : https://legislacja.rcl.gov.pl/

 

13+