Lekarski stacjonarny – OCB?

Rekrutacja na studia lekarskie potrafi być stresującym procesem. Oprócz ciągłych obaw, czy uda się nam dostać na wymarzone studia, dochodzi ogromny bałagan i dezorientacja. 

 

Skąd one się biorą?

 

Z trudności w znalezieniu wszelkich informacji na stronach każdej uczelni z osobna. Research zabiera ogromną ilość czasu, którą maturzysta mógłby wykorzystać na naukę lub odpoczynek.

Dlatego zebraliśmy dla Was wymagania rekrutacyjne w jednym miejscu, by zmienić waszą rekrutację w szybki i przyjemny proces. 

 

Wyjaśnienie:

Jeśli przy którymś progu pojawia się dopiska “w tym np. 77 z biologii” oznacza to, że w sytuacji gdy kilka osób miało ten sam wynik to pierwszeństwo przyjęcia miała osoba z minimum 77% z biologii

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

 

Przelicznik:

1% = 1pkt dla biologii i chemii

Fizyka 

podstawowa ·0,9 

rozszerzona ·1

Matematyka

podstawowa ·0,7 

rozszerzona ·1

Maksymalna liczba punktów = 300

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/kierunek-lekarski-jednolite-studia-magisterskie-stacjonarne 

 

Najniższe progi 

2021 – 225,2

2020 – 236,6

2019 – 227,7Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego  w Warszawie

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

-Biologia podstawowa/rozszerzona

-Chemia podstawowa/rozszerzona

-Matematyka podstawowa/rozszerzona

 

Przelicznik:

Biologia i chemia 

podstawa ·0,2 

rozszerzenie ·0,4

Matematyka

podstawa ·0,1 

rozszerzenie ·0,2

Maksymalna liczba punktów = 100

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/lekarski 

 

Najniższe progi 

2021 – 77

2020 – 71

2019 – 67,6Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona (minimum 60% by brać udział w rekrutacji)

– Chemia rozszerzona (minimum 60% by brać udział w rekrutacji)

– Matematyka/fizyka rozszerzona (minimum 40% by brać udział w rekrutacji)

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

 

Maksymalna liczba punktów = 100
Link do Rekrutacji:

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/IiJM_P_21/programme/lekars_sjm_P/?from=field:lekars#Spos_b_obliczenia_wyniku_rekrutacji 

 

Najniższe progi 

2021 – 75

2020 – 78,67

2019 – 75,76

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

Minimum 100pkt aby móc uczestniczyć w rekrutacji

 

Pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/1247.html#zasady_rekrutacji 

 

Najniższe progi 

2021 153

2020 162

2019 151

 

Uniwersytet medyczny we Wrocławiu

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Zarówno przy rozszerzeniu, jak i podstawie

Maksymalna liczba punktów = 300

 

Link do Rekrutacji:

https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/oferta-kierunek-lekarski/ 

 

Najniższe progi 

2021 250

2020 262

2019 253Śląski Uniwersytet Medyczny 

Rekrutacja wspólna dla Katowic i Zabrza

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=76 

 

Najniższe progi 

2021 143 (w tym 83 z biologii)

2020 150 (w tym 70 z biologii)

2019 148 (w tym 75 z biologii)

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa spośród:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Fizyka Rozszerzona 

– Matematyka Rozszerzona

Minimum 30% z każdego by brać udział w rekrutacji

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

strona w przebudowie, pojawi się w poniższym linku

https://www.pum.edu.pl/rekrutacja/studia_iiii_stopnia_jednolite_magisterskie/zasady_rekrutacji/ 

 

Archiwalna strona, ze wszystkimi informacjami z lat poprzednich

https://old.pum.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji 

 

Najniższe progi 

2021 149

2020 150

2019 148Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/Fizyka i astronomia rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

http://www.ump.edu.pl/rekrutacja/lekarski 

 

Najniższe progi 

2021 154 (w tym 77 z biologii i 100 z matematyki)

2020 159 (w tym 77 z biologii i 96 z matematyki)

2019 159 (w tym 77 z biologii i 96 z matematyki)

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa spośród:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Fizyka Rozszerzona 

– Matematyka Rozszerzona

 

Wymagany ewentualnie j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej (oznacza to, że w sytuacji posiadania tej samej sumy punktów przez dwie osoby, pierwszeństwo ma osoba z wyższym wynikiem z podstawowej matury z języka polskiego)

 

Przelicznik:

1% = 2pkt

Maksymalna liczba punktów = 400

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/lekarski/ 

 

Najniższe progi 

2021 300 (w tym 51 z języka polskiego)

2020 318

2019 312Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W RAMACH MINISTRA OBRONY NARODOWEJ (WOJSKOWY)

 

Kandydat:

-posiada obywatelstwo polskie,

-posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, kieruje kandydata na badania),

-niekarany sądownie,

-posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,

-spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych

  1. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

-spełnia wymogi określone w uchwałach Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski,

-posiada co najmniej 18 lat.

 

Pierwszy etap rekrutacji polega na przyjęciu w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i  jest przeprowadzany centralnie na szczeblu Akademii Wojsk Lądowych im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. *LINK PONIŻEJ*

https://www.wojsko-polskie.pl/awl/studia-medyczne/ 

 

Drugi etap to rekrutacja na studia medyczne

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa spośród:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Fizyka Rozszerzona 

– Matematyka Rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 2pkt

Maksymalna liczba punktów = 400

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/lekarski-mon/ 

 

Najniższe progi 

liczba pkt UM/liczba pkt z AWL

2021 266 / 118

2020 276/216

2019 268/79,60

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

minimum 30% z każdego przedmiotu by brać udział w rekrutacji

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji 

 

Najniższe progi 

2021 150 (w tym 78 z biologii)

2020 158 (w tym 82 z biologii)

2019 152 (w tym 75 z biologii)

 

Uniwersytet Zielonogórski

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa Spośród:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Fizyka Rozszerzona 

– Matematyka Rozszerzona

Minimum po 40% by brać udział w rekrutacji

 

W sytuacji tej samej sumy punktów u dwóch osób, będzie brany pod uwagę wyższy wynik z przedmiotu (w kolejności brania pod uwagę) biologia, chemia, matematyka, fizyka

Czyli najpierw będą porównywane wyniki z biologii, potem z chemii, potem matematyki, a na końcu fizyki.

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/lekarski/ 

 

Najniższe progi 

2021 147

2020 149

2019 145Uniwersytet Opolski

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/Fizyka i astronomia rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

Minimum 100pkt w sumie  by brać udział w rekrutacji

 

W przypadku tej samej liczby punktów u dwóch kandydatów, będą porównywane najpierw wyniki z matury z biologii, a następnie z matematyki podstawowej.

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2021-2022/programme/11-PRK-LEK-D6/?from=field:LEK 

 

Najniższe progi 

2021 148

2020 151 

2019 148

 

Uniwersytet Rzeszowski

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Gdy dwóch kandydatów ma tą samą sumę punktów to dodatkowym kryterium jest wynik z matury z  języka obcego nowożytnego (np. język angielski) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Przelicznik:

1% = 2pkt

Maksymalna liczba punktów = 400

Język nowożytny 1% = 1pkt

 

W sumie minimum 80pkt w rekrutacji, by brać w niej dalej udział

 

Link do Rekrutacji:

https://www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-20222023 

 

Najniższe progi 

2021 292

Przed rokiem 2021 były inne zasady rekrutacji

2020 157

2019 150Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

(1) Biologia / Matematyka rozszerzona

(2) Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Przelicznik:

Wynik = 0,55 ·(1)+0,45·(2)

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.cm.umk.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji/ 

 

Najniższe progi 

2021 71,25

2020 76,15

2019 73,65 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka rozszerzona

– Matematyka rozszerzona/podstawowa

 (oba liczone tak samo)

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 300

 

W sytuacji uzyskania takiej samej sumy punktów u dwóch kandydatów, pierwszeństwo ma osoba z większą liczbą punktów z matury z biologii.

 

Link do Rekrutacji:

http://www.rekrutacja.umlub.pl/ 

 

Najniższe progi 

2021 239

2020 246

2019 242Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia podstawowa/ rozszerzona

– Chemia podstawowa/ rozszerzona

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

 

Przelicznik:

Matura podstawowa 

1% = 1pkt 

Matura rozszerzona 

1% = 2pkt

Maksymalna liczba punktów = 600

 

Link do Rekrutacji:

https://wl.uwm.edu.pl/wydzial/rekrutacja-uwm/dla-kandydatow-na-studia 

 

Najniższe progi 

2021 396

2020 402

2019 413,23

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona (minimum 30%)

– Chemia rozszerzona (minimum 30%)

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

 

Przelicznik:

Chemia

 rozszerzenie ·2·0,4

Biologia  

 rozszerzenie ·2·0,5 

Matematyka i Fizyka

podstawa ·1·0,1 

rozszerzenie ·2·0,1

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.ujk.edu.pl/ 

Najniższe progi 

2021 140,261

2020 147,073

2019 141,656

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

minimum 30% z każdego by brać udział w rekrutacji

 

Przelicznik:

Rozszerzenie · 2 

Podstawa · 1

 

W sytuacji uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej sumy punktów, pierwszeństwo ma osoba z wyższym wynikiem z matury z biologii. W sytuacji tego samego wyniku  z biologii, porównuje się wynik z matury z chemii.

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/lekarski 

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/zasady_rekrutacji_2022_2023 

 

Najniższe progi 

2021 382

2020 Brak rekrutacji

2019 382
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.