Lekarski niestacjonarny – OCB?

Wiele osób gdy słyszy „studia niestacjonarne” myśli o studiowaniu w weekendy, zaocznie. Z kierunkiem lekarskim jest jednak trochę inaczej w tej kwestii. Ciężko byłoby zmieścić 6lat dużej ilości materiału w studiach weekendowych.
 

Dlatego kierunek lekarski niestacjonarny wygląda dosłownie identycznie jak lekarski stacjonarny. Studenci mają zajęcia razem, piszą te same kolokwia, egzaminy. Obowiązują nas te same zasady.

 

Czym więc się różnią studia niestacjonarne od stacjonarnych?

Jak nie wiemy o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze, i tak samo jest w tej kwestii.

 

Lekarski oprócz darmowych studiów stacjonarnych możemy studiować opłatnie niestacjonarnie oraz na uczelniach prywatnych.

 

Uczelnie prywatne 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Wyłącznie studia stacjonarne 

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa spośród

-biologia rozszerzona/podstawowa

-chemia rozszerzona/podstawowa

-fizyka rozszerzona/podstawowa

-matematyka rozszerzona podstawowa

 

Przelicznik:

Rozszerzenie 1%=1pkt

Podstawa 1%=0,5pkt

Minimum 30% z matury rozszerzonej i 60% z podstawowej, by brać udział w rekrutacji

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.ka.edu.pl/kierunek-lekarski/ 

 

Opłaty:

22 000zł / semestr (studia trwają 12 semestrów) 

czyli 44 000zł/rok

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

-Biologia

-Chemia/Fizyka/Matematyka

 

W sytuacji braku egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów kandydat może podejść do egzaminów wstępnych z biologii i chemii, będących egzaminami na poziomie matury rozszerzonej.

 

Przelicznik:

Poziom rozszerzony

1% = 1pkt

Poziom podstawowy

1%=0,5pkt

 

Link do Rekrutacji:

https://www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji 

 

Na tej uczelni mamy możliwość studiować stacjonarnie i niestacjonarnie.

 

Opłata

studia stacjonarne

– czas trwania: 6 lat (12 semestrów)

– czesne za semestr rok I / II: 21.000 zł (5 rat x 4.400 zł)

– czesne za semestr rok III / IV: 22.000 zł (5 rat x 4.600 zł)

– czesne za semestr rok V / VI: 23.000 zł (5 rat x 4.800 zł)

 

Studia niestacjonarne

– zajęcia planowane częściowo w trybie weekendowym oraz popołudniowym tygodniowym zajęcia kliniczne / praktyczne planowane są w ciągu tygodnia

– program zajęć zawiera taką samą ilość godz. co studia stacjonarne

 

studia niestacjonarne

– czas trwania: 6 lat (12 semestrów)

– czesne za semestr rok I / II: 25.000 zł (5 rat x 5.300 zł)

– czesne za semestr rok III / IV: 26.000 zł (5 rat x 5.500 zł)

– czesne za semestr rok V / VI: 27.000 zł (5 rat x 5.700 zł)

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Studia stacjonarne 

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

 -Biologia

– Chemia

– Matematyka/Fizyka

 

Przelicznik:

poziom podstawowy 

1% = 1,2pkt

poziom rozszerzony

1% = 2pkt

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.lazarski.pl/offer/polish/medicine/ 

 

Opłata 

1 rok 30000 zł/semestr czyli 60 000zł/rok

2 rok 31000 zł/semestr czyli 62 000zł/rok

3 rok 32000 zł/semestr czyli 64 000zł/rok

4 rok 33000 zł/semestr czyli 66 000zł/rok

5 rok 34000 zł/semestr czyli 68 000zł/rok

6 rok 35000 zł/semestr czyli 70 000zł/rok

 

Uczelnie publiczne – studia niestacjonarne 

Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego  w Warszawie

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

-Biologia podstawowa/rozszerzona

-Chemia podstawowa/rozszerzona

-Matematyka podstawowa/rozszerzona

 

Przelicznik:

Biologia i chemia 

podstawa ·0,2 

rozszerzenie ·0,4

Matematyka

podstawa ·0,1 

rozszerzenie ·0,2

Maksymalna liczba punktów = 100

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/lekarski 

 

Opłaty

Opłata 50 400zł za rok przy 4 ratach

Opłata 48 000zł  za rok przy 2 ratach

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Studia niestacjonarne odbywające się od poniedziałku do piątku

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

 

Przelicznik:

1% = 1pkt dla biologii i chemii

Fizyka 

podstawowa ·0,9 

rozszerzona ·1

Matematyka

podstawowa ·0,7 

rozszerzona ·1

Maksymalna liczba punktów = 300

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/kierunek-lekarski-studia-jednolite-magisterskie-niestacjonarne 

 

Najniższe progi 

2021 – 147,8

2020 – 159

2019 – 162,4

 

Opłaty

48 100zł / rok studiów

możliwość opłat w 2 lub 4 ratach

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona (minimum 50% by brać udział w rekrutacji)

– Chemia rozszerzona (minimum 50% by brać udział w rekrutacji)

– Matematyka/fizyka rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

 

Maksymalna liczba punktów = 100

 

Link do Rekrutacji:

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_22/programme/lekars_njm_P/?from=org-unit:UJ.WL 

 

Najniższe progi 

2021 – 45

2020 – 44

2019 – 40,67

 

Opłata w roku akademickim 2021/22

35 000zł / rok studiów, płacone w 8 ratach

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

Minimum 100pkt aby móc uczestniczyć w rekrutacji

 

Pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/1248.html 

 

Najniższe progi 

2021 100

2020 126

2019 120

 

Opłata w roku akademickim 2021/22

17 000zł / semestr czyli 34 000zł/rok

Uniwersytet medyczny we Wrocławiu

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Zarówno przy rozszerzeniu, jak i podstawie

Maksymalna liczba punktów = 300

 

Link do Rekrutacji:

https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/oferta-kierunek-lekarski/  

 

Najniższe progi 

2021 168

2020 147

2019 185

 

Opłata 

36 000zł/rok

 

Śląski Uniwersytet Medyczny 

Rekrutacja wspólna dla Katowic i Zabrza

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=76 

 

Najniższe progi 

2021 100 (w tym 42 z biologii)

2020 100 (w tym 42 z biologii)

2019 100 (w tym 42 z biologii)

 

Opłata

34 600zł/rok

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa spośród:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Fizyka Rozszerzona 

– Matematyka Rozszerzona

Minimum 30% z każdego by brać udział w rekrutacji

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

strona w przebudowie, pojawi się w poniższym linku

https://www.pum.edu.pl/rekrutacja/studia_iiii_stopnia_jednolite_magisterskie/zasady_rekrutacji/  

 

Archiwalna strona, ze wszystkimi informacjami z lat poprzednich

https://old.pum.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji  

 

Najniższe progi 

2021 Brak danych

2020 92

2019 130

 

Opłaty

21 500zł / semestr

czyli 43 000zł/rok

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/Fizyka i astronomia rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

http://www.ump.edu.pl/rekrutacja/lekarski 

 

Najniższe progi 

2021 112

2020 125 (w tym 63 z biologii)

2019 125 (w tym 63 z biologii)

 

Opłata

33 000zł/rok

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa spośród:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Fizyka Rozszerzona 

– Matematyka Rozszerzona

 

Wymagany ewentualnie j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej (oznacza to, że w sytuacji posiadania tej samej sumy punktów przez dwie osoby, pierwszeństwo ma osoba z wyższym wynikiem z podstawowej matury z języka polskiego)

 

Przelicznik:

1% = 2pkt

Maksymalna liczba punktów = 400

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/lekarski/ 

 

Najniższe progi 

2021 170

2020 276

2019 260

 

Opłata

39 000zł/rok

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

minimum 30% z każdego przedmiotu by brać udział w rekrutacji

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji  

 

Najniższe progi 

2021 62

2020 88 (w tym minimum 48 z biologii)

2019 100 (w tym minimum 47 z biologii)

 

Opłaty

19 500zł/semestr

czyli 39 000zł/rok

 

Uniwersytet Zielonogórski

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

Dwa Spośród:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Fizyka Rozszerzona 

– Matematyka Rozszerzona

Minimum po 40% by brać udział w rekrutacji

 

W sytuacji tej samej sumy punktów u dwóch osób, będzie brany pod uwagę wyższy wynik z przedmiotu (w kolejności brania pod uwagę) biologia, chemia, matematyka, fizyka

Czyli najpierw będą porównywane wyniki z biologii, potem z chemii, potem matematyki, a na końcu fizyki.

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/lekarski/ 

 

Najniższe progi 

2021 80

2020 79

2019 65

 

Opłaty

29 500zł/rok

Uniwersytet Opolski

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/Fizyka i astronomia rozszerzona

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 200

Minimum 60pkt w sumie by brać udział w rekrutacji

 

W przypadku tej samej liczby punktów u dwóch kandydatów, będą porównywane najpierw wyniki z matury z biologii, a następnie z matematyki podstawowej.

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2021-2022/programme/11-PRK-LEK-D6/?from=field:LEK  

 

Najniższe progi 

Brak danych uczelni

 

Opłata

30 000zł/rok

Uniwersytet Rzeszowski

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Gdy dwóch kandydatów ma tą samą sumę punktów to dodatkowym kryterium jest wynik z matury z  języka obcego nowożytnego (np. język angielski) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Przelicznik:

1% = 2pkt

Maksymalna liczba punktów = 400

Język nowożytny 1% = 1pkt

 

W sumie minimum 80pkt w rekrutacji, by brać w niej dalej udział

 

Link do Rekrutacji:

https://www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-20222023  

 

Najniższe progi 

Brak danych uczelni

 

Opłata 

32 000zł/rok

Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

(1) Biologia / Matematyka rozszerzona

(2) Chemia/Fizyka/ Matematyka rozszerzona

 

Przelicznik:

Wynik = 0,55 ·(1)+0,45·(2)

Maksymalna liczba punktów = 200

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.cm.umk.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji/ 

 

Najniższe progi 

2021 39,8

2020 56,6

2019 47,15

 

Opłaty

Rocznie 8rat po 5 000zł 

Czyli 40 000zł/rok

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia/Fizyka rozszerzona

– Matematyka rozszerzona/podstawowa

 (oba liczone tak samo)

 

Przelicznik:

1% = 1pkt

Maksymalna liczba punktów = 300

 

W sytuacji uzyskania takiej samej sumy punktów u dwóch kandydatów, pierwszeństwo ma osoba z większą liczbą punktów z matury z biologii.

 

Link do Rekrutacji:

http://www.rekrutacja.umlub.pl/ 

 

Najniższe progi 

2021 172

2020 170

2019 194

 

Opłaty

18 000zł/semestr

Czyli 36 000zł/rok

 

Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego 

w Kielcach

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona (minimum 30%) 

– Chemia rozszerzona (minimum 30%)

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

 

Przelicznik:

Chemia

 rozszerzenie ·2·0,4

Biologia  

 rozszerzenie ·2·0,5 

Matematyka i Fizyka

podstawa ·1·0,1 

rozszerzenie ·2·0,1

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.ujk.edu.pl/ 

 

Najniższe progi 

Brak danych

 

Opłata 

35 000zł/rok płacona w 8 ratach

 

Uniwersytet 

Technologiczno-Humanistyczny

w Radomiu

 

Przedmioty wymagane na rekrutacji:

– Biologia rozszerzona

– Chemia rozszerzona

– Matematyka/Fizyka rozszerzona/podstawowa

minimum 30% z każdego by brać udział w rekrutacji

 

Przelicznik:

Rozszerzenie · 2 

Podstawa · 1

 

W sytuacji uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej sumy punktów, pierwszeństwo ma osoba z wyższym wynikiem z matury z biologii. W sytuacji tego samego wyniku  z biologii, porównuje się wynik z matury z chemii.

 

Link do Rekrutacji:

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/lekarski 

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/zasady_rekrutacji_2022_2023 

 

Najniższe progi 

Brak danych

 

Opłaty

15 000zł / semestr

Czyli 30 000zł/rok

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.